επίσης

GrekianaRedaktar

2. ank (πριν από φωνήεν)