RusianaRedaktar

так как - nam.
так … как - tam … kam.
так себе - pasable.
так много - tanta.

UkrainanaRedaktar

так, я знаю це - yes, me savas co.