กระป๋อง

TailandanaRedaktar

  • trans. grà-bpɔ̌ng
  • (n.) bidono