กระสอบ

TailandanaRedaktar

  • trans. grà-sɔ̀ɔp
  • (n.) sako