หลอดลม

TailandanaRedaktar

  • trans. lɔ̀ɔt-lom
  • (n.) trakeo