Eroro permisal

Vu ne darfas blokusar redakto por ica uzero, pro la kauzo sequanta:

L'ago quan vu demandabas es limitizita al uzanti en la grupo: Administreri.