Diferi inter la revizi di Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/specala

sen resumo de redaktoj
== Administranto ==
Bona jorno Arto!, quale vu standas? Me proximigesar un yaro di uzo di Ido e kontributado a la Wikivortaro e Wikipedio Idala (me pasas plu multa tempo ye la Wikipedio, nundie), e me nun volas divenar administranto ye la Wikipedio Idala. Ma, me bezonas voti de l'administranti di Wikipedio. Plu o kontre (me ne judikos), me pregar ke vu partoprenar en la votado: https://io.wikipedia.org/wiki/Wikipedio:Kandidati_por_administranteso/Algentem. Yen mea kontributi: https://io.wikipedia.org/wiki/Specala:Kontributaji/Algentem. Danko, e havez bona dio! Amikale - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|talk]]) 16:03, 28 di januaro 2016 (UTC)
 
== Mea tempo en l'Idala Wikivortaro e mea pensi pri olu ==
:Quala tirado! Ol kontenas multa pensi, do pardonez, pro facileso me adjuntas mea komenti e pensi inter tua texto.
:La maxim importanta kozo quan me volas savigar a tu, esas ke ne existus Idala Wikivortaro sen mea laborado. Ol esis sempre hobio, a qua me donis multega de mea libera tempo. Quankam me multafoye advokis altra Idisti partoprenar en laboro, nur Fafnir esis bona amiko hike ed en Wikipedio. E nun mea ”premio” de omna laboro esas acerba kritikado. Simple dicite, me ne havis tempo e habileso por omna kozeti, e nun, pose, me esas blamita, pro ke me ne facis pluse e plu bone. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Nu, exkuzez me se vu pensas ito, ma me nultempe kritikis vu e/o vua laboro. Vicee, me amas vua kontributo e dankas vu por to. Me kritikis la strukturo, e propozas chanji. Mea punto, me probis explikar, esas ke plusa informo e fakto devas esar adjuntata a la pagini (ad adminime a la plu vorti important'). Me volis savigar vu, del okuli di komencanto e lernanto, la kozi qua devas esar adjuntata a ca vortaro por igar lu perfekta. Dum la tempo me esis hike, me experimentis e probis adjuntar plusa informo a mea artikli. Ma me memoris ke vu desfacis od efacis la extra informo me adjuntis a la pagini. Ed exemple kande me adjuntis {{m|en|ethnic group}}, vu efacis olu dicinta ke olu ne importas. La kauzo me kreis ita pagino esis pro ke me havas desfacila tempo trovar lua signifiko en Ido. Serchar relatanta vorti por trovar la traduki ne esas bona (9 altra Wikivortari havas pagino por ''ethnic group''). Plu recente, me probis adjuntar mea [[template:radiko|radiko-shablono]] a {{l|io|komput}} (pagino qua ni kreis) e vu efacis mea shablono. Pro ti me pensis ke vu esis kontre tali. Me nur pregas ke vu lasas ni adjuntar plusa informo, e chanjas kelka kozi sen la timo di defacado. Me volas plenigar trui qua desfaciligas por komencanti (problemi me renkontris kande me komencis). - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
: • Pri ”ethnic group”: Me adjuntis ol aden pagino pri ”ethnic”. La traduko esas trovebla ibe, e pro lo pagino pri ”ethnic group” ne esis pluse bezonata, ma me ne skribis ke ol ne importas.
: • Mea opiniono esas ke shabloni esas tre uzebla ma tro komplexa shablono ne esas facile uzata. Se on mustas skribar ”radiko|ar|o|e|ala|eyo|igar|igo|kat=VA|fonto=1-G”, ol ne esas facila. La strukturo mustas esar plu simpla, o ka tu pensas ke tala strukturo esas facila por komencanto, qua volas adjuntar ula nova vortifanta formo aden listo? Me ne komprenas quale nova shablono donas plusa informo kam la nuna paginoformo pri la radiki. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Me memoras la dio kande me komencis mea studiado di la linguo me nun kare uzas singladie. Esis kolda tempo, la frua 2015; preske du yari ante nun. Tatempe me esis amatoral’ konling-ero (konstruktita linguo-desegnero). Me desegnis mea propra lingui, experimentis pri traiti e reguli diferant’. Me studiis l’arto di linguo-desegnado dum milonga tempo. Ma dum 2015 me komencis cesar desegnar mea propra lingui, e me vicee komencis dezirar lernar una.
 
:Me lerneskis Ido ye 2004 autumne. Me parlektis la gramatiki di la Espo, Ido ed Interlingua, e me selektis Ido kom maxim bona. Pluse me ne lernis Espo od Interlingua, do me savas nur Ido. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Unesme, kom omni, me trovis Esperanto. Por men Espo esis fenomeno tre interesant’. Ma me rapide komencis remerkar omna de la mala traiti, vorti e reguli qua Espo portis. Dum sercheton me deskovris Ido per l’Idala Reddit-pagino (me anke deskovris Interlingua, ma Interlingua nultempe interesis me.) Me lente komencis studiar Ido, e lektis omna mesaji ye Reddit til me komencis komprenar li sen serchar en la vortari. Ne tre longe pos to, me trovis la Yahoo-grupi, ho ve! tre multa lektinda!
 
Lore me trovis l’Angliana e l’Idala Wikivortari. Me ameskis omna du, e me komencis uzar lo Idala por lernar l’Idala vorti. Samtempe me renkontris vu, João, e l’altri. Me komencis studiar Ido per l’Idala Wikivortaro, samtempe me helpis tradukar Suediana vorti (vu probable memoras), qua ya plurapidigis mea lernado. Ma ne longa tempo pasis, ante me komencis vidar la limiti di ca Wikivortaro. Ke me nultempe povus parfinar mea lernado per nur l’Idala Wikivortaro.
 
: Ka tu ne trovis exemple [[Helpo:Kelka principi]] ed altra koncili?
: Ka la pagini pri radiki esas neutila? Ka la pagini pri sufixi esas ne-trovebla? Semblas ke tu uzis nur literala sercho.
: Se on uzas nur serchobuxeto skribante konjugita (ed altra oblikva) formi, en Wikivortaro ni devas adjuntar plusa ridirektanta pagini.
: La bazala tradukuri esas kolektita da me en existanta Idala vortari en diversa retoloki. Me nur kopiigis oli adhike. Me ne povas savar omna kozi linguala pri la Angliana, Franciana, Hispaniana e c. Por tala laboro me esforcis advokar amiki, ma sen rezulto. Ed ankore mea kulpo, se ula orfografiala formo esas nekorekta! --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Certe me trovis la helpo-pagini, ma li esas tro kurta. Ni devos plurichigar li future, exemple quale me skribis [[Uzanto:Algentem/Quale_komencar|mea helpilo]]. Me ya trovis la pagini pri radiki e la sufixi. Ma ni devos adjuntar plusa informi e fakti a la sufixo-pagini. Me ne savis ke vu adjuntis e lasis konjugaji, ni devas adjuntar tre plua. Ah, me ne savis ke vu kopiis tradukuri de altra vortari. Vu probable prenis l'Angliana vorti ek tro anciena vortari, ta vorti nun ne esas aktiva. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
:• Plugrandigez la pagini, qui donas koncilii. Vereso esas, ke me ne povas imaginar omno qua esas bezonata por la nova adheranto. Ma tua versiono pri helpanta pagino esas tre komplexa, anke por nova adheranto. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Origine, me ne savis simpla kozi lingual’. Me probis serchar vorti pluralizit’ sen savar ke me mustis serchar en singularo (qua esas desfacila por li qua ne tote parolas la linguo), me probis serchar kelka verbi en formi konjugit’, e.c. Me havis tre desfacila tempo trovar la korekta vorto me serchis, nam exemple mult’ vorti Angliana uzis espelo obsolit’, o ke Wikivortaro preferis la « ne korekta » espelo Angliana (to esas ne oficala segun la vortaro Oxford, e l’altri). Altre to, la strukutro di omna pagini anke esis tro mal’ e stranj’. Tre ofte, me havis tre desfacile tempo komprenar ulo. Me ne savis la difero inter adjektivi, adverbi, interjecioni, konjuncioni, e.c. Do, kande me havis vorti kom exemple « olim », me ne savis, kad ito esas interjeciono? o? (exemple l’Angliana Wikivortaro, la difino por « olim » pendas sub granda texto « Adverb », ito helpis me tre multe.) Depos tempeto, me abandonis l’Idala vortaro entote, e me transferis a lo Angliana. Me ne volis dicar ulo pro la timo pri nocar vi.
 
: Semblas ke tu volas lernar Ido tra vorti, sen lektar gramatiko.
: Esas tre facila adjuntar ridirektili kolektiva, krear nova pagini, adjuntar komenti, generale plubonigar la konteno, uzar plusa kategorii. Se on volas komprenar, en Wikivortaro irga pagino esas starteyo vers plu bona versiono, ne finala verajo.
: En la frontispico esas sub ”lingui” ligilo ”Ido”, qua fine duktas a pagino, en qua esas kategorii pri Idala vortoklasi. On povas sempre adjuntar en irga pagino pasabla kategorio. Exemple ”olim” esas ja kategorizita kom adverbo. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Sen gramatikari? No, me nultempe dicis ito, to esas neposibla. Ma ni ya devas inkluzar plu multa kozi gramatikal' en l'Idala pagini, do ni bezonas lektar mine ek la gramatikari. Ma kategorii ofte ne suficas. Ni devas adjuntar plusa indikili por la komencanti (quale <nowiki>===Konjunciono====</nowiki>, e.c.) Ne esas bona koaktar uzeri adirar l'infro por trovar ta informo. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
:• Me skribis ”semblas”, pro ke tu esforcis trovar la tradukuri di la konjugita o plurala formi. Irga linguo uzas bazala formi en sua dicionarii. Plusa informo esas sempre bezonata en pagini kun bazala formi, ma pagini por omna posibla vortoformi esas superflua. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)
 
To probable esis la maxim bona decido me facis dum mea tempo en la mondo di Ido. Me ya nultempe parlernos la linguo se me ne chanjis Wikivortaro. Lo Angliana tre detaloz’ esis. Me trovis exakte l’informo e la helpo ke me bezonis por lernar Ido. L’Angliana Wikivortaro ne havis tre multa Idala vorti, do me deicidis adjuntar tam multe kam me povis. Me adjuntis singla vorto ke me ne trovis ibe. Me anke studiis quale KGD, Dyer e l’altra vortari uzis la vorto, en qua situesi, kozi important’ memorar, e.c, ed adjuntis ita informo a mea adjuntaji (kam « Uzo-noti »). Cadie, me havas entote 4.200 redakti ibe, e me esis selektita por « autopatroller », qua signifikas ke li nultempe inspektos mea redakti future, nam li konocas ke me ne troll-as.
 
Samtempe, me renkontris mea amiko kar’ Gilles (ne ye l’Angliana Wikivortaro, altraloke). Ilu kreis nova babilgrupo por Ido ye Qvitter, ibe ni povis uzar la linguo sen limiti. Ni diskutis omno posibla, de lokal’ eventi politikal’, ad specifik’ reguli Idala.
 
Iras a tempo plu recent’, cirkum un yaro pos ni renkontris l’altri (me e Gilles), ni studias Ido tre extreme e detaloze. Ni lektis e serchis en mult’ diferant’ libri Idala qua skribesis trans la tota vivo di Ido, e studiis la evoluciono di la linguo internaciona e lua reguli. Ni lernis ke multa vorti ya esas mankanta en l’Idala Wikivortaro. Ni anke trovis ke kelka reguli qua semblas desaparir. Ni do rapide komencis komprenar ke erori plus’ en l’Idala Wikivortaro existis, e semblis ke ni ne darfis adjuntar li al Idala Wikivortaro. E multa de la vorti fakte ankore esas ofical’.
 
: "semblis ke ni ne darfis adjuntar". Quo interdiktis? --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 14:13, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Lektez mea unesma respondo, pri la desfaco ed efaco. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Kelka vorti trovebla en la vortari ne existas hike pluse. Kelka vorti havas artikleto qua nur dicas: « Ne uzita. Nun uzesas: ... » Ito tristigis me, nam Gilles trovis e sendis a me mesajo da nia kara pioniro Couturat, qua respondis a questiono da tre frua Idisto: « ''… on ne questionez sempre: ”Quale on devas dicar to?” ma prefere: ”Quale on darfas dicar [to]?”'' » Ilu diskutis pri la libereso di nia linguo, ke nula reguli existas qua facas una vorto plu bona kam altra. Couturat duris: « ''Semblas ad uli, ke on devas establisar reguli tante streta e preciza, ke existez nur un korekta formo; semblas a li, ke l’existo di plura formi egale legitima esas quaza skandalo, e ke on devas necese adoptar nur una e kondamnar ed interdiktar severe la ceteri.'' » Do, nia vortaro ne darfas dicar « Ita vorto ne ankore uzesas, nun vu mustas uzar ica vorto: ... » Pro to, nulu devas esar male traktata sive li volas uzar « cadie » vice « hodie » o l’inverse. Se ulu preferas uzar « patrino » e « patrulo » vice « matro » e « patro », li devas dicar tale sen odio, ne existas ula vorti qua esas neuzebla.
 
: Esas tre facila adjuntar diversatipa komenti che la pagini. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Me volas donar kompleta pagini por '''omna vorti''', exemple kam {{m|io|cizelilo}}. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Ma to nur esas duimo di la problemo dil Idala Wikivortaro, ne obliviis la « strukturo » me dicetis pri super (o vere la manko di strukturo). L’Angliana strukturo esas tre golioz’. Lua strukturo esas facinante bona, probable la maxim bona vortaro Angliana eterne. Pro quo uzas l’Idala Wikivortaro 100 tabeli po singla pagino? To esas tre mala. Mea komputero doloras multe. Pro quo ne explikas omna pagini klare e bonege la vortospeco (« Adverbo », « Interjeciono », « Konjunciono », e.c.) por la komencanti? Pro quo separesas singla lingui aden su propra « Altra linguo ... »? Esas tre desfacile trovar onua linguo. Pro quo ne uzas Wikivortaro plusa shabloni? Oli vere plufaciligas la redeaktado por la komencanti, me adoptis la sistemi dil altra Angliana Wikivortaro rapide. Ho ve, omno esas tre male strukturizita.
 
: Pro quo ne komencas laborar ed adjuntar noto pri adverbeso (e c.) se la kategorio ne suficas?
: La AFGHIR-lingui esas [[Wikivortaro:Fonto-lingui|la fonto]], e samatempe oli donas la etimologii di la Idala vorti. Pro lo, la fontolingui esas prezentita en propra seciono.
: Pro quo ne uzar indexo por trovar sua linguo? La listo pri altra lingui divenos sempre plu longa per irga nova linguo. On ne povas montrar omno samatempe en komputerala montrilo-ekrano.
: Uladie la secioni pri altra lingui devas igar celanta-montranta. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Se me volas adjuntar tala indikli kam adverbeso, la tota pagino mustas chanjesar. La nuna versiono ne suportas ito, ne existas ula spaco. Yes, me konocas ke li esas la « fonto », ma kelkfoye, l'Idala vorti e lua fonto havas diferanta signifiki (extrema exemplo: {{m|io|quik}} del Angliana {{m|io|quick}}). Pro to, ni devas krear etimologio-feldo (adminime por kelka vorti), ube ni explikas la origino e pro quo ol esas tale. Deube venis la vorto « kad »? La pagino ne dicas, e se la pagino dicus, olu nur diskriptus « 0 » en la fontolingui. Me fakte serchis en Sanskrit-ala vortari, e trovis la korekta origino: de la Sanskrit {{m|sa|कदा}}. Itere, por me adjuntar tala informo, me mustas chanjar la strukturo di la pagino. Se vu lasas me (sen desfacar), me povas montrar kom exemplo ye ta pagino. Me ne uzas l'indexo, nam me sempre celas ol. Ol inkombras. Se ni kompozus en un listo, esus tre plu facila trovar onua linguo/i. Voluntez ne adjuntar la « Altra lingui ... » a celanta listi, pro ke olu defaciligus la trovebleso pluse. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
: • Me ne komprenas pro quo averto pri adverbeso demandas multa spaco.
: • La laboro pri fontala bazo di la Idala vorti ne esas kompleta. Me jus par-adjuntis informaji pri lingui qui direte suportas Ido. La laboro duris cirkume un yaro. Me esperas ke tu havas exakta savo pri la origino di la vorti Idala por plubonigar la fontogrupo di 0 (zero).
: • La strukturo di la pagino mustas esas aperta por plugrandigo relatante plusa lingui. Nun hike esas kelka vorti di 100 lingui. Anke la nova formo di la pagino mustas funcionar se ni donas traduko di la Idala vorto per 500 o 1000 lingui. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Me renkontris altra amiko, amiko nomizit’ Robin, ye l’Angliana Wikivortaro. Robin ne parolas Ido bone, ma me docis pok’ Ido ad il, e lu docis pok’ Espo a me. Kande lu bezonis helpo pri traduko di texto ad Ido, lu uzis l’Idala Wikivortaro por lua bazal’ tradukuro (qua me pose korektigis). Me vidis e dicis a lu ke multa vorti lu uzis lu misuzis. Me sendis a lu pagino e/o citajo ek KGD e Dyer pri quale uzar li korekte. Lu lore dicis a me ke lu atingis la vorti de l’Idala Wikivortaro, la sama problemo me havis kande me komencis lernar Ido. Me dicis a lu ke erori ya existas ye l’Idala Wikivortaro, e ke lu vere devas uzar lo Angliana vicee kun citaji ek Dyer e KGD.
 
La presemano, Gilles lernis ke ''-er-'' povas uzesar por « aparato qua agas automatale » (sen helpo di uzanto) e dicis ol a me. Ne multi savas ke ca regulo existas ed esas oficala. Lu vidis ke la pagino por « komputero » ne ankore existis ye Wikivortaro. Preske omna Idisti uzas ita formo. Lu decidis ke esas bona tempo adjuntar lo a Wikivortaro. Me iris a Wikivortaro por helpar lu ibe lu eroris en la formaco.
 
Me shokeskis kande vu blokusis ni. Me nur helpis lu, e ni nultempe domajis ulo, ni nur kreis kelka pagini nov’. E pluse, vu asertis ke ni esis, ulmaniere, la persono sama. Me standis tre triste ke vu blokusis me e pensis ke me esas malo qua intencas male. Tala ago ne esas quale administranto darfas uzar lia povi. Se vu nur volis komencar diskuto, pro quo vu ne kontaktigis ni? ni quik cesus nia laboro.
 
: Dum mea administranteso hike, me renkontris diversatipa vandali e desstruktanti. Kom [[Wikivortaro:Administranti|administranto]] me darfas uzar mea povo. Me savis ke ni esis du personi, ma ni havis sama skopo e ni laboris samatempe, do por me ni esis uno. Generale me expektas la komenco di la diskuto pri vasta chanjo. Omna chanji esis ja facita da ni, e me povis nur konstatar la evento. La problemo pri la vorto [[komputero]] esas anciena, e por me la formo di la vorto ne esas la maxim importanta kozo. Ma la vorto [[kunilingar]] esis decidiva. Me timeskis ke fluo di talatipa vorti pri sexualeso kun imaji esas vartenda. Pro ke ni esas konocata da me, me blokusis ni nur por du semani. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Me iterfoye dankas vu por vua laboro e kontrevandaleso, ma administranti nur blokusas vandali, ne altri. Dum mea tempo en l'altra vortari, kande me igos ulo kontestebla, li desfacis e/o komencis diskuto, nultempe blokusis me. Omna vorti devas esar adjuntita a vortari, sive sexuala sive ne. Ma me nultempe vidis sexuala imaji sur ulaltra Wikivortari. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
: • Timo esas timo. En altra vortari esas amaso de kunlaboranti. Me ne povas vigilar dum omna tempo. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Me ne dicos lo sequanta por tristigos vu, ma l’Idala Wikivortaro esas vere la maxim mala inter omna Wikivortari. Me vizitis ed uzis l’Angliana, la Franciana, la Hispaniana e la Suediana, e l’Idala esas neuzebla komparata a li. Me dicas ito, pro ke me amas e volas ke lo Idala florifos, kun o sen vua helpo. Nula demokrata votado semblas eventir hike, do la nuna strukturo ne esas la « regulo » pri quale singla pagini mustas aspektar. Me ne esas tote l’autoro dil exemplo-modelo videbla en la recenta chanji, me nur importacis la diversa elementi de la Wikivortaro Angliana, Franciana, Hispaniana, e.c. e tradukis li ad Ido. Esas bona tempo por l’Idala Wikivortaro modernigar, plubonigar e florifar. Me savas ke vu esas tote kontre ula chanjo, ma vu ne mustas partoprenar en la modernigo. Vu povas livar la pagini, e ni altra uzeri pose adjuntar plusa informo a vua seninfromoza pagini.
 
: ”La maxim mala inter omna Wikivortari”. Tre grava aserto!
: De quo originas la opiniono, ke me esas kontre omna chanji e plubonigi? Semblas ke vi antee decidis, quala esas mea opiniono.
: Me repetas: nulu altra de la Idisti ne volis laborar hike. E nun tu demandas, ke la historio mustus esas altratipa. On mustis igar ulo pro la Wikivortaro. Ka tu preferas, ke ”nulo” esas plu bona kam ”ulo”? --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Iterfoye dicita en mea unesma respondo. Pro tala agi, me kredis ke vu esis kontre chanji. Me volas laborar, ma se me laborus, me bezonas adminime poka libereso. Kande me dicis « maxim mala », me dicis pri la strukturo. Iterfoye, la « vortaro » ipsa esas tre bona. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Yen la maxim granda problemi pri la nuna Wikivortaro qua devas plubonigar (esas tre desfacile explikar la solvuri en texto):
:Me ne esas kontre la plubonigo di la Wikivortaro. Parto di la suba chanji esas mem nun facebla. Ma ka tu havas suficante libera tempo igar omna chanji en omna pagini? --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
'''Plu bona e plu uzero-amikema strukturo.''' Vice skribar omna kozi sub un titulo (sub « Ido » – Semantiko, Morfologio, e.c.) ni devas adjuntar nedepandanta tituli, ex. forsan: <nowiki>===Etimologio===</nowiki>, <nowiki>====Sinonimi====</nowiki>, e.c.
 
:Plusa rubriki igus la pagini plu longa. Pro quo tituli sub un rubriko ne esas uzero-amikema? --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Olu ya igus la pagini « plu longa », ma vua separita tradukuri igas la pagini tre plu longa kam plusa tituli povus igar. Plusa tituli facas la komprenebleso por lernanti e komencanti plufaciligar. Kun tituli esas granda e larja. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
'''Posibleso pri montrar oficaleso.''' « Ica vorto esas oficala, uzez kun asterisko » ne suficas. Yena punti mustas adjuntesar:
: 1<sup>me</sup>: Kande esis la vorto oficaligita? 1907 o 2001 o?.
: 2<sup>me</sup>: Se plura oficala vorti existas por sama signifiko, exemple en diferanta vortari (una en Dyer, l’altra en Persch, e.c.), ni mustas havar la posibleso montrar ito.
: 3<sup>me</sup>: Retroadjuntar omna vorti qua efacesis, vorti qua esis judikita kom « ne uzebla ».
: 4<sup>me</sup>: Posibleso pri adjuntar « referi », ex. referi a vortari, ad una regulo di KGD, e.c.
 
:Me konkondas. Facez nun! --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Ka vu? Pro to kelka chanjeti mustas eventar. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
'''Montrar informo bazal’ kam pluralo por exemple vorti stranjera.''' Ka vu savis ke la korekta pluralo (KGD–18) en Ido por '''pizza''' esas '''pizze'''? Tala informo mustas esar montrata.
 
: Ico esas Italiana pluralo. Pro quo ne adjuntar ol nun? --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Segun KGD, omna vorti stranjera ganas l'originala pluralo (-i esas aceptata ma ne rekomendata). - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Anke la pronuncado en IFA (Internaciona fonetikala alfabeto – qua esus /’pitsa/) por la vorto stranjera importas.
 
: En linguistiko internaciona ol esas IPA. Me konkordas, IPA esus plu bona kam relatante streta Idala alfabeto. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
'''La tradukuri en la pagini ne devez esar separata en kategorii per litero komencant’.''' Co igas la sercho pri linguo specefik’ tre desfacil’, facas omna pagini tro longa, facas ke la pagino prenas tre longa tempo por parcharjas (la navigilo mustas charjas 100 tabeli). Vice, li devas esar enkategorizita en un listo.
 
: Simple facita mem nun. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Me ne komprenas. Ma me tota povas importacar ta funcioni. Kun li, ni povas adjuntar tradukuri tre rapide e facile, nur per enskribar skribeyo ed aceptar. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Anke, la fontolingui ne devez esar separata de li, Ido ne cherpas vorti de Serbiana, ma Serbiana importas por Ido tam multe kam omna altra lingui (inkluzante Angliana, Franciana, e.c.) Me anke importacos la tradukuro-shablono/modulo uzata en l’Angliana, Franciana, Hispaniana, e preske omna altra Wikivortari. To helpos ni per plufaciligar e rapidigar l’adjuntado di tradukuri.
 
'''Plusa informo pri altra lingui kam Ido.''' Ni mustas montrar informo bazal’ pri altra lingui, exemple pluralo e la simpla konjugado (nur 3-4 formi). Co helpos la lernanti qua ne esas kustumat’ a la logikozeso di Ido. Co anke helpos nia kar’ amiki qua lernas altra lingui natural’ e volas uzar l’Idala Wikivortaro por lernar vorti (esas tre importanta savar la pluralo, sive la vorto esas neregulala, la bazala konjugado, e.c.)
 
:Tu povas komencar exemple per la Suediana vortoformi. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Me dicas pri adjuntar ita informi al ordinara pagini. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
'''Preske nula kategorii pri la vorti existas.''' Kategorii kom « neologismi », « anciena », « termini komputala », e.c. Ito esus tre utila.
 
: Voluntez ed adjuntez. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
'''Frazi devez existar.''' Me ed altri havas tre desfacila tempo pri lernar Idala frazi, tale quale « quale vu standas? », « me nomesas ... », e.c. Pro quo li ne existas en l’Idala Wikivortaro? En l’Angliana Wikivortaro onu povas lernar quale questionar altra Idisto pri ube la latrino esas (« ube esas la latrino? »)! Ma en la l’Idala Wikivortaro ni ne povas lernar adminime quale questionar nomo di ulu.
 
: Me konkordas. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
'''Pro quo uzesas punti por afixi?''' Pro quo « .er » vice « -er- »? Ito nur konfundas la lernanto (me esis, ed ankore esas konfundanta de tempo a tempo), e ne ligas korekte ad altra linguala Wikivortari. Lektanto vidas l’Idala sufixo « -er- » ye l’Angliana e la Franciana Wikivortari, se lu volas lernar pluse pri ta prefixo? Adube irar? Ka l’Idala Wikivortaro ne havas ica sufixo?
 
: La streketo esas uzita inter parti di la kompunda vorti, e la punto esas uzita en moderna linguistiko. On povas konektigar diversa Wikii per ligili, .er tra -er-. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 12:53, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Se ni uzos la sistemo me importacis de l'altra Wikivortari, ol aspektas tale: {{kompozuro|io|hundo|domo}} e {{kompozuro|io|hundo|-et|-o}}. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
 
Ito esas mea historio en l’Idala Wikivortaro, ed anke la mala traiti lu havas. Se vu vere rezistas ula formo di chanji, ni povas komencar demokratala votado e diskuto. Ma me ne esas la sola lernanto qua havis tre desfacila tempo lernar Ido per Wikivortaro.
 
: Forsan on povas demandar generala linguistikala savo, se on esas interesata da lingui. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 13:10, 7 jan. 2017 (UTC)
 
::Hem, okey (me ne komprenas)? Ma se vu aceptas ke chanjeti eventos, me povos komencar balde. - [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 18:49, 7 jan. 2017 (UTC)
:• Por me semblas ke kelka tua desfacilaji venas de ne-savo pri linguistikala kozi.
:• Voluntez e komencez. La pasiva, exter Wikivortaro restanta Idistaro darfas decidar la direciono di la Wikivortaro. Ma tu mustas komprenar ke la laboro esas imensa. Se tu komencas, ne haltez pos un monato, duima yaro od un yaro. --[[Uzanto:Artomo|Arto]] ([[Uzanto Debato:Artomo|diskuto]]) 20:18, 7 jan. 2017 (UTC)
 
– [[Uzanto:Algentem|Al]] ([[Uzanto Debato:Algentem|diskuto]]) 19:35, 6 jan. 2017 (UTC)
467 073

redakturi