Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti I

Active discussions

Yen mea anciena respondi pri vorti (I).

ica edc.Redaktar

Me volus demandar a tu la diferenco inter ica, ita ed ilca, elca, olca, ilta, elta, olta. Kande on uzas unu e kande l'altra? --Chabi1 (talk) 06:49, 17 di januaro 2013 (UTC)

Per ilca, elca, olca, ilta, elta, olta tu evitas repeto ed en pasabla kuntexto tu povas indikar la korekta persono. Yen rapide inventita exemplo: "Me vidis viro e muliero. La filiino di ilta evas kin yari e di elta evas sep yari." --Arto (talk) 15:39, 17 di januaro 2013 (UTC)
Ed kande on uzas olqua e kande qua? --Chabi1 (talk) 09:32, 18 di januaro 2013 (UTC)

Danko pro tua helpo. --Chabi1 (talk) 14:55, 18 di januaro 2013 (UTC)

La principo esas la sama. Ve! esas desfacila inventar exempli, yen: Hike esas automobilo e viro, olqua esas granda ed ilqua esas mikra. Hike esas automobilo e viro, (il)qua esas mikra. Hike esas automobilo e viro, olqua esas granda. --Arto (talk) 13:27, 21 di januaro 2013 (UTC)

Identity politics (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Identity politics esas Identeso politiko? Fafnir 19:14, 20 di oktobro 2010 (UTC)

La kozo esas preske stranja a me, ma la vorti kom identeso, identifikar ne esas apta hike (videz li). Ka “personesopolitiko” ? Artomo 08:06, 21 di oktobro 2010 (UTC)
"Identity politics refers to political arguments that focus upon the self interest and perspectives of social minorities, or self-identified social interest groups" me forsan questionas idolisto? Fafnir 22:19, 21 di oktobro 2010 (UTC)
Yes, bona ideo. En Linguo-listo tu recevas plu multa opinioni kam mea sola. Artomo 07:28, 22 di oktobro 2010 (UTC)

Idiom neutral od Idiom Neutral?Redaktar

Kar Artomo,
Idiom neutral e "planlinguo"? Fafnir (talk) 08:10, 7 di marto 2012 (UTC)

Kelka idisti uzas en tituli mayuskulo en komenco di la vorti, ma lo esas imitajo di la Angla uzado. En Ido "Idiom neutral" esas bona. "Plan(o)linguo" esas tote nekorekta. Aeroplano havas plani! Skribez "projetita linguo", "artificala linguo", "helpolinguo", o mem "linguo facita da homo". --Artomo (talk) 09:10, 7 di marto 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 19:47, 7 di marto 2012 (UTC)

iktusoRedaktar

Kar Artomo,
Che Pesch "fekto subita, qua frapas quale stroko." ma stroke (attack) esas atako? Fafnir 04:31, 26 di julio 2011 (UTC)

(fekto > afekto!) "Stroko" havas anke metaforala senco (A: blow?) Artomo 08:30, 26 di julio 2011 (UTC)
Yes ma hike? Fafnir 00:51, 27 di julio 2011 (UTC)
Me ne vidas ula problemo. Ka "frapas quale stroko" esas A: strikes like a blow? Artomo 08:42, 27 di julio 2011 (UTC)
ok, danko. Fafnir 01:05, 1 di agosto 2011 (UTC)

image processingRedaktar

kar Artomo,
http://en.wikipedia.org/wiki/Image_processing image processing] es imajo traktado (od altro)? Fafnir 00:18, 16 di junio 2009 (UTC)

Ka la verbo modifikar esas apta, do “modifiko di imajo”, “imajala modifiko”? - Artomo 05:43, 16 di junio 2009 (UTC)
Yes. me proposas traktado de franca traitement. Fafnir 04:51, 17 di junio 2009 (UTC)

impacterRedaktar

Kar Artomo,
fr.wiktionary indikas ke esas mala vorto en Franca ma ne havas ta kategorio. Fafnir (talk) 23:58, 8 di junio 2013 (UTC)

Inclement weather management (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Inclement weather management esas severa vetero administrado? Fafnir 00:07, 11 di novembro 2011 (UTC)

(Se tu referas a sustenigo di la socio, ni uzez "administrado".) Ka severaveterala (od eceptoveterala) administrado? Artomo 09:15, 11 di novembro 2011 (UTC)
Yes, danko. Fafnir 19:14, 11 di novembro 2011 (UTC)

Inflammations (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Inflammations esas Inflamuro? Fafnir 20:22, 21 di februaro 2010 (UTC)

Yes. Videz anke l’Idala vorti en tulehdus. Artomo 08:18, 22 di februaro 2010 (UTC)

inflatableRedaktar

Kara amiko,
inflatable (en Angla) = inflebla? = apta segun me ...
haemophiliac/hemophiliac = hemofilo? = hemofilio (o malada = hemofili.ika) - Artomo 09:55, 11 di mayo 2008 (UTC)
Fafnir 02:53, 11 di mayo 2008 (UTC)

influencedRedaktar

kara amiko,
influenced (en Angla) = influanta, easily influenced = influesebla? Fafnir 06:46, 13 di mayo 2008 (UTC)

Forsan tale: influencing = influanta | influenced= influata, influita | easily influenced = facile influita | Artomo 09:11, 13 di mayo 2008 (UTC)

Danko. Fafnir 22:12, 13 di mayo 2008 (UTC)

infuzorioRedaktar

kar Artomo,
Paramecium esas nova nomo. Fafnir 22:39, 17 di julio 2009 (UTC)

Injuries (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Injuries esas vunduri? Fafnir 22:42, 13 di junio 2010 (UTC)

Yes, "vunduri" esas bona. Artomo 09:28, 14 di junio 2010 (UTC)

InjuryRedaktar

Kar Artomo,
Injury esas vundo o vunduro? Fafnir 19:18, 29 di januaro 2012 (UTC)

Semblas ke la Angla pagino dicas plue pri la rezulto de la ago. Ma ka la verbo “vundar” esas korekta? Se la verbo esus “lezar”, ni recevas “lezuro”. --Artomo 08:06, 30 di januaro 2012 (UTC)
Danko. Lezar esas anke judiciala. Me preferas vunduro hike. Fafnir 21:24, 30 di januaro 2012 (UTC)

Intelligence (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Intelligence es inteligenteso? Fafnir 22:06, 22 di junio 2009 (UTC)

Yes. - Artomo 05:41, 23 di junio 2009 (UTC)

intendantoRedaktar

kar Artomo,
Pesch indikas "guvernantarala" ma tua opiniono?Fafnir 01:13, 19 di aprilo 2010 (UTC)

Ipsa vorto (guvern.ant.ar.al.a) esas posibla en ula kontexto. Ma en kontexto “Stat-oficiero, chefo di administrantaro guvernantarala” meopinione “guvernala” suficas. Artomo 06:46, 19 di aprilo 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 00:37, 20 di aprilo 2010 (UTC)

intensiveRedaktar

kar Artomo,
per ta vorto me uzas precipue reverso ma havas multa nuanci, do me pregas tu examenas lo. Fafnir 04:08, 20 di julio 2009 (UTC)

Intensive care medicine (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Intensive care medicine esas Kategorio: Intensiganta sorgo medicino? Fafnir 08:18, 8 di mayo 2011 (UTC)

Kad aptesas “intens(a-)flegala medicino”? Artomo 17:31, 8 di mayo 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 19:25, 8 di mayo 2011 (UTC)

interadjustar od interajustar?Redaktar

Fafnir (talk) 23:51, 24 di decembro 2016 (UTC)

Yes, danko. Tu trovis ankore eroro, ed existis luarelate multa plusa erori. --Arto (talk) 18:52, 25 di decembro 2016 (UTC)
Ka tu anke supresis adjustigar (e lua derivaji), tote korekta vorto qua esas en la vortari da Dyer??? --TheLazyDog (talk) 23:56, 28 di decembro 2016 (UTC)
Yes, la pagino pri adjustigar existis hike. Evidente anke me antee uzis la vortaro di Dyer. Pose skribita vortaro da Pesch (1964) kontree havas la formo ajustar, quon anke Fafnir trovis. La du paronima formi intrikesis. Pardonez, me esas eroriva. --Arto (talk) 09:24, 29 di decembro 2016 (UTC)
Bone! Danko.

intercesarRedaktar

Do you know if the forms of this verb also take the por/di as well as just the infinitive intercesar? Danke, Razorflame 02:54, 20 di julio 2013 (UTC)

There is no problem: Me intercesas por tu ad altri, Me intercesas favore di tu ad altri. A real conlang tries to be as simple as possible, and there is no diffenrence between infinitive and non-infinitive use. --Arto (talk) 11:10, 20 di julio 2013 (UTC)
Thanks for the confirmation :) Razorflame 20:14, 20 di julio 2013 (UTC)

interdisciplinarityRedaktar

kara amiko,
interdisciplinarity en Angla <-> interdiciplineso? Fafnir 06:06, 9 di oktobro 2008 (UTC)

Saluto! Me propozas intercienc(al)eso o plurcienc(al)eso. - Artomo 13:42, 9 di oktobro 2008 (UTC)
Danko. Fafnir 18:55, 9 di oktobro 2008 (UTC)

interfaceRedaktar

kar Artomo,
Interface esas kambiado loko? Fafnir 21:52, 6 di januaro 2010 (UTC)

Me ne darfas propozar ulo :( Artomo 14:48, 7 di januaro 2010 (UTC)

interlocutorRedaktar

kar Artomo,
ido-france per "interlocuteur" indikas konversanto ma per l'angla interlocutor indikas dialoganto, …; kunparolanto, …. Fafnir 23:31, 17 di aprilo 2009 (UTC)

Hmm, forsan omna indikas la sama senco ma emfazas ne-sama nuanco. Meaopinione "konversanto" e "kunparolanto" esas preske sinonima, e "dialoganto" esas "konversanto" o "kunparolanto" se nur du homi konversas. - Artomo 13:54, 18 di aprilo 2009 (UTC)

International travel documents (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:International travel documents esas Internaciona voyajo dokumenti? Fafnir 04:12, 26 di septembro 2010 (UTC)

Quan tu pensas pri “Dokumenti pri internaciona voyajado” o “Internaciona voyaj(ad)odokumenti”? Videz .ad pri la trouzo di la sufixo. Artomo 08:26, 26 di septembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 18:41, 26 di septembro 2010 (UTC)

Interpersonal relationships (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Interpersonal relationships esas interpersonala relati? Fafnir 01:09, 16 di februaro 2010 (UTC)

Yes, semblas bona. Artomo 08:33, 16 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 08:11, 17 di februaro 2010 (UTC)

intersektar ed intersekar?Redaktar

A Fafnir (posible): Danko, intersektar ne esas korekta vorto en Ido. --Arto (talk) 11:55, 16 di novembro 2014 (UTC)

Intestinal infectious diseases (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Intestinal infectious diseases esas Intestinala infektiva morbi? Fafnir 23:43, 17 di novembro 2011 (UTC)

Yes, bona, ma memorez ke en Ido esas posibla pozar la atributi anke pos la chefa vorto (o parto): infektiva morbi intestinala. Artomo 09:29, 18 di novembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 21:38, 18 di novembro 2011 (UTC)

inventeso od inventero?Redaktar

Kar Artomo
Me semblas esas inventero? Fafnir (talk) 00:19, 24 di septembro 2015 (UTC)

Amba formi esas ya posibla. La vorto "inventeso" venis de expliko di drezino, e me pensas, ke ol esas uzata korekte. --Arto (talk) 05:56, 24 di septembro 2015 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 08:31, 24 di septembro 2015 (UTC)

Investment (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Investment esas Koloko? Fafnir 00:48, 19 di novembro 2011 (UTC)

Yes, ma memorez ke "koloko" esas l'ago, "kolokajo" esas la kozo, e.c. Artomo 14:09, 19 di novembro 2011 (UTC)
Danko, do kolokajo hike?. Fafnir 22:45, 19 di novembro 2011 (UTC)
Semblas ke hike on parolas pri l'ago, do koloko. Artomo 12:08, 20 di novembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 17:44, 20 di novembro 2011 (UTC)

Islamano / Islamisto / Mohamedisto / Musulmano / Mohamedano / Muzulmano ?Redaktar

Saluto Artomo,
Quale nomar la personi qui havas l' Islamo kom religio? Me serchis la domeno io.wikipedia.org per Google, yen rezulti:

* Islamana OR Islamani OR Islamano - 20
* Islamista OR Islamisti OR Islamisto - 18
* Mohamedista OR Mohamedisti OR Mohamedisto - 11
* Musulmana OR Musulmani OR Musulmano - 8
* Mohamedana OR Mohamedani OR Mohamedano - 2
* Muzulmana OR Muzulmani OR Muzulmano - 2
La difero inter Islaman- ed Islamist- esas mikra, ma "Islamano" semblas esar plu bona por praktikanto dil religio Islamo, pro ke "Islamisto" signifikas partisano di Islamismo (politikal ideologio). "Islam-" anke esas radiko tote ne-polemikebla, dum ke on povas hezitar pri la transskribo maxim korekta di "Mohamed-" o "Musulman-"/"Muzulman-". Kordiale --Gabriel Svoboda 12:16, 16 di agosto 2008 (UTC)

Saluto Gabriel! – Exemple segun la Ido-Angla vortaro , nur “islamo” esas uzebla vorto (per minuskuli!). ("Kristanismo" esas mayuskulala pro ke la radiko esas Kristo.) Do on mustus derivar omna altra vorti de ca “islam”-radiko. Altra formacuri venas de kreativeso di Idisti, e ne esas oficala vorti en Ido. Anke la cifri di la serchuro da tu (38 kontre 23) suportas tala interpreto, ka ne? Tu ya savas la difero inter la sufixi .an ed .ism, do me ne bezonas klarigar ili. Se tu havas energio, la vorti kom Mohamedista e.c., Musulmana e.c. esas korektigenda en Wikipedio. – Artomo 11:10, 17 di agosto 2008 (UTC)

isopoda od izopoda od izopeda?Redaktar

Fafnir (talk) 01:01, 10 di aprilo 2015 (UTC)

Yes, dubito existas. Me trovis ca vorti: en isopod, fr isopoda, es isópodo, do meaopinione -s- esas plu bone fondita kam -z-. La vortoformo izopoda ne esas trovita en la (altra) Idala vortari. Ka tu havas plusa informajo? --Arto (talk) 05:50, 10 di aprilo 2015 (UTC)
Nula fonto ma rezono: wikipedia "The name Isopoda is derived from the Greek roots ἴσος (iso-, meaning "same") and πούς (pod-, pous, meaning "foot") ed izotermo. Fafnir (talk) 06:19, 10 di aprilo 2015 (UTC)
La majoritato di la fontolingui e la Grekiana suportas -s-, ma en la Rusiana esas -z-. Ni permisez la Rusiana determinar! Me transmovas la pagino a z-formo. --Arto (talk) 12:32, 10 di aprilo 2015 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 18:15, 10 di aprilo 2015 (UTC)

IsraelRedaktar

Kar Artomo, Ka vu savas, de ube venas la distingo inter Israel ed Izrael? Por la propra nomi trovata en la olda ed en la nova Testamento, la Kompleta Gramatiko konsilas la transkribo Latina (§17, 2-ma alineo, p. 24). Or la transskribo Latina es Israel, ne Izrael. Konsiderante, ke multa homi havas nomi di landi (exemplo Idala), me ne komprenas, pro quo modifikar la ortografio dil nomo. --TheLazyDog (diskuto) 03:26, 23 dec. 2017 (UTC)

Dum pasinta yari me kopiigis diversa vortolisti aden Wikivortaro. Nun me ri-trovis Izrael hike:
http://www.ido.li/dicionarii/IdoAngladicionarii/ii.html
http://kanaria1973.ido.li/dicidofranca.html#iie
--Arto (diskuto) 09:41, 23 dec. 2017 (UTC)

Vu es justa, tamen, la sama dicionarii qui uzas Izrael anke uzas Jesuo, dum ke segun la Kompleta Gramatiko la justa nomi es Israel e Iesu. Qua selektar? --TheLazyDog (diskuto) 17:26, 23 dec. 2017 (UTC)

itemo*Redaktar

Saluto, Me trovis la sequanta defino che Pesch:

itemo*: Singla ek la frazi (generale kun nombri) en enumero, etato, budjeto, fakturo, kalkulo.

Nu, *itemo ne semblas oficala ma la defino esas tre interesanta. A qua vorto on povus adjuntar lu? --TheLazyDog (talk) 22:37, 1 di januaro 2017 (UTC)

Segun olda vortaro de 1913, Dyer sugestas ke *itemo esus detalo o kozo. --TheLazyDog (talk) 22:41, 1 di januaro 2017 (UTC)

.ivor kom sufixo?Redaktar

kara amiko,
-vore es sufixo en franca ed .ivor idala? Fafnir 04:41, 3 di aprilo 2009 (UTC)

Tala sufixo ne existas en Ido, nur .iv. La parto -ivor esas en kelka vorti, ex. karnivora, ma ol ne esas vortifanta sufixo aktiva en Ido. - Artomo 05:38, 3 di aprilo 2009 (UTC)
Danko. anke fishivora? ma pro per "insectivore" en franca ido-france indikas "insekto-manjanta". Fafnir 06:40, 3 di aprilo 2009 (UTC)

-ization esas .iz.es.o?Redaktar

Kar Artomo,
moscowtimes. Fafnir (talk) 04:26, 23 di oktobro 2016 (UTC)

Ulakaze povas trovar paraleli inter la sufixari ma strikta reguleso ne povas esar inter li. --Arto (talk) 07:05, 23 di oktobro 2016 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 06:00, 24 di oktobro 2016 (UTC)

izoRedaktar

Kar Artomo,
Multa nomi havas izo kun unesma silabi ma me ne vidas ol kom linguistika kompozanto? Fafnir 00:22, 25 di marto 2011 (UTC)

Originale izo- signifikas en la Grekiana linguo 'sama', 'identa', ma en Ido ne uzesas ta signifiko. En Ido izo- esas nur kom parto di radiki. Artomo 09:30, 25 di marto 2011 (UTC)
Me semblas ke izo esas uzata kande havas amba 'sama' e 'serio'? Fafnir 17:59, 26 di marto 2011 (UTC)
Yes, ma pos omna pondero, “izo” ne esas morfemo en Ido e ne bezonas, exemple, propra pagino. Artomo 11:45, 27 di marto 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 07:29, 28 di marto 2011 (UTC)
Reiri al la uzanto paĝo de "Artomo/Arkivo/pri vorti I".