Angliana redaktar

I. (n.)

air balloon - balono, balonego.
air brake - aerofreno.
air bubble - aerobalono.
air force - aer-armeo.

II. aerizar.

Franciana redaktar

au grand air, en plein air - en libera aero
fendre l'air - rapide < kurar < flugar
prendre l'air - promenar
il fait de l'air - ventas
en l'air - supre, alte, super la tero
colonne d'air - aerokolono.
(apparence) aspekto
avoir l'air - aspektar, semblar.
avoir bon - avoir l'air - aspektar, semblar. : bone aspektar
elle a l'air fier - el havas fiera mieno, el aspektas fiera
elle a l'air fière - el semblas (esar) fiera
avoir l'air d'un fou - aspektar quale folo, fola
il a l'air de pleurer - il semblas plorar
air de jeunesse - aspekto yun(es)ala
le bel air - modo eleganta
(prendre des airs) afektacar
un air pincé - mieno < jenata < desprizema < ofensata
air de famille - simileso (familiala)
air à boire - drinko-kansono
air de bravoure - bravur-ario

Indoneziana redaktar

air mata - lakrimo.