FrancianaRedaktar

brûler une étape - omisar / supresar un etapo.
brûler la politesse à qqn - livar ulu nepolite.
brûler le pavé - rular / kurar rapidege.
brûler les planchers - plear kun ardoro / fairo.
le torchon brûle - la gespozi deskonkordas.
brûler du désir de - ardorar del deziro.