(tono, parola) bruska, imperema;
(memoria) febla;
(vista) miopa.
corto circuito - (tecnol.) kurta cirkuito.
aver il fiato corto - havar kurta respirado.
aver la memoria corta - havar febla memorado.
aver la vista corta - esar miopa.
essere a corto di denaro - indijar pekunio.
tagliar corto a qc. - haltigar ulo.
siate corti - parolez kurte.