epä + järjestys
epäjärjestyksessä - pelmele.
aiheuttaa epäjärjestystä - desordinar.
saattaa epäjärjestykseen - desorganizar, desaranjar.