(logique) judiko
(faculté de juger) judikado, judiko-povo
(bon jugement, bon sens) bona raciono
(énoncé du jugement) verdikto
entrer en jugement avec qqn : procesar kontre ulu
jugement de Dieu : Deala judicio
jugement dernier : lasta judicio
jugement téméraire : temerara judiko