Finlandana redaktar

(kuluttaa) spensar, konsumar, manjar;
(käsin) manuagar;
(soveltaa) aplikar;
(vaatetta) portar, (uudestaan) riportar.
tulla käytetyksi - konsumesar.
käyttää käsin - (laitetta) manovrar.
käytettävissä oleva - disponebla.
käyttävä - konsumanta.
käyttää väärin - misuzar.
käyttää liikaa - trouzar.
käyttää hyväksi - explotar.
käyttää loppuun - exhaustar.
käyttää viekkautta / oveluutta - ruzar.