(tietyt) amba;
(pari) diado;
(tieteellisessä, teknillisessä termistössä etuliite) bi.
kaksi kertaa - dufoye.
kahden vuoden - duyarala.
jakaa, erottaa kahdeksi; jakautua, erottautua kahdeksi - bifurkar.
kaksistaan, kaksin - duope.
jako kahteen / kahdeksi - bipartigo.