sointua/sopia keskenään - interharmoniar.
sekoittaa keskenään - intermixar; inglobar.
erota keskenään - interdiferar.
sopia keskenään - interkonvencionar.
tavata keskenään - interrenkontrar
keskenään sopien - interkonsente.
olla keskenään vastakkain - interopozesar.
keskenään erilainen - interdiferanta.
keskenään sama - intersama.