(pitkä) longa;
(ylevä) augusta.
korkealla - alte.
hyvin korkea - suprega.
hyvin korkealla - suprege.
korkealla sijaitseva, korkealle sijoitettu - alte-situita.
asettaa korkeammalle - elevar.
korkeampi (hierarkiassa) - superiora.
korkein - supra; arki=.
tehdä korkeaksi - altigar.
tehdä korkeammaksi - plualtigar.
korkeaksi teko - altigo.
korkeammaksi teko - plualtigo.
Korkein (Jumala) - superego.