VietnamanaRedaktar

một trăm - cent.
một ngàn, một nghìn - mil.
năm một - omnayare.
tháng một - januaro.