FinlandanaRedaktar

(nimeltä) nomar.
mainittu - mencionita.
mainittu asia - mencionajo.
ensin mainittu - unesmemencionita.
yllä / edellä mainittu - supra.
jättää mainitsematta - omisar.
mainitsematta jättäminen - omiso.