(sielu) anmo;
(sisin) sino.
johdattaa mieleen - inspirar, sugestar.
palata mieleen - memoreskar.
palauttaa mieleensä - rimemorar.
pitää mielessä - merkar.
pito mielessä - merko.
olla (jnk) mieleen, olla mieliksi (jllek - ad) - plezar.
tehdä mieliksi, olla samaa mieltä (kunnioituksesta) - deferencar.
rohkaista mielensä - (kuv.) raliar.
painaa / teroittaa (jnk) mieleen - inkulkar.
olla jtak mieltä - opinionar, judikar.
olla jnk mielestä - opinionar; semblar.
osoittaa mieltä - demonstrar.
olla samaa mieltä - konkordar, adoptar.
olla eri mieltä - diferar.
olla yhtä mieltä - simpatiar.