esittää mielipide - alegar.
sanoa mielipiteensä - judikar.
mielipiteiden esittäjä - judikero.
mielipiteen esitys - alego.
taipua / mukautua mielipiteeseen (kunnioituksesta) - deferencar.
mielipide= - opinionala.