AnglianaRedaktar

A. (intr.) (languish) langorar;

(lose strength) deperisar.
pine for - sospirar pro.

B. pine tree - pino.

maritime pine, cluster pine - pinastro.
pine cone - pinofrukto, pinokono.
pitch pine - pichpino.
arolla pine, Swiss stone pine - cembro.
umbrella pine, stone pine, nut pine - pinio