(määräinen artikkeli) la.
tänä yönä - icanokte.
tänä päivänä - hodie.
tässä - hike.
(kas) tässä - yen.
tämä tässä - yena.
tämän kautta - tra hike.
tästä - dehike.
tähän - adhike.
nämä.