Finlandana redaktar

(haluta) demandar;
(toivoa) dezirar.
tahtoen, tahtomalla - vole.
tahtomatta - nevole.
tahtova - volanta.