Angliana redaktar

back vowel - dorsala vokalo.
nasal vowel - nazala vokalo.
modified vowel - inflexita vokalo.
oral vowel - pura vokalo, bokala vokalo.
rounded vowel - rondigita vokalo.
front vowel - avana vokalo.
vowel gradation - vokal-chanjo, vokal-modifiko.
vowel modification - inflexo di vokalo.