Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti V

Adjuntar topiko
Active discussions

Yen mea anciena respondi pri vorti (V).

vadrouilleRedaktar

Kar Artomo,
fr.wiktionary. Fafnir (talk) 01:25, 22 di agosto 2012 (UTC)

Se ico koncernas mea efacigo di la pagino… Me opinionas, ke simpla ridirektilo mekanikala de un vorto ad altra vorto esas tote neutila. La uzanto ne saveskas, pro quo la vorto duktas ad altra vorto. Ka la ridirektanta vorto esas tota sinonimo, repulsinda pejorativo, neuzebla anciena vorto? Semblas, ke “vadrouille” bezonas sua pagino, do kreez ol itere, ma ne uzez ridirektilo. Se ol havas ula konekto kun altra vorti, explikez la konekto. Amikale --Arto (talk) 07:40, 22 di agosto 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 18:22, 22 di agosto 2012 (UTC)

valve gearRedaktar

Kar Artomo,
valve gear esas valvo ingranajo o distributeso (mashino) od altro? Fafnir 07:06, 20 di decembro 2011 (UTC)

Ka simple "valvaro" aptesas? Se ulu savas ulo pri tekniko, on savas anke quala esas la funciono di valvaro. Artomo 08:29, 20 di decembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 00:10, 21 di decembro 2011 (UTC)

vector fieldRedaktar

Kar Artomo,
Vector field esas vektora feldo? Fafnir (talk) 06:03, 7 di aprilo 2012 (UTC)

Yes, me ne trovas nun altro, forsan kune skribita vektorofeldo. --Artomo (talk) 11:30, 7 di aprilo 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 05:11, 10 di aprilo 2012 (UTC)

Vehicle armourRedaktar

kar Artomo,
Vehicle armour es vehilo kuraso? Fafnir 07:39, 24 di junio 2009 (UTC)

"vehilo-kuraso", od inverse "kurasizita vehilo", se on parolas pri la vehilo ipsa. - Artomo 09:32, 24 di junio 2009 (UTC)
Danko. Kategorio:Kurasizita_vehilo Fafnir 18:33, 24 di junio 2009 (UTC)

vehicle registration plateRedaktar

kar Artomo,
vehicle registration plate esas matrikulizo-plako? Fafnir 23:48, 27 di novembro 2009 (UTC)

Ka "registrago-plako (di vehilo)", o kurte "registragilo (di vehilo)"? Me ne savas :( Artomo 12:48, 29 di novembro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 22:08, 29 di novembro 2009 (UTC)

veloceso?Redaktar

kar Artomo,
veloceso ma semblas ne idala vorto? Fafnir 23:42, 20 di mayo 2009 (UTC)

Yes, semblas ne-Idala. Quankam ol esas uzata anke altraloke en Wikipedio. Artomo 13:29, 21 di mayo 2009 (UTC)

Venero o Venuso?Redaktar

kar Artomo,
Arkeologio indikas nun Venero. Fafnir 20:20, 21 di novembro 2009 (UTC)

Semblas ke Venuso esas planeto e mitologiala ento, Venero esus nekorekta (videz venerala). Artomo 14:47, 22 di novembro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 20:30, 23 di novembro 2009 (UTC)

VerbundRedaktar

Kar Artomo,
Existas Informationsverbund, do -verbund? Fafnir 06:50, 16 di oktobro 2011 (UTC)

Measave la Germana "Verbund" esas uzata nur en kompunda vorti, propable kom unesma e duesma parto. On povas separar la parto kom dicionariala unajo. Artomo 11:07, 16 di oktobro 2011 (UTC)
Danko. Kad -verbund esas ensemblo? Fafnir 00:58, 17 di oktobro 2011 (UTC)
Ol esas ula uniono o unionita strukturo o tala. Artomo 08:13, 17 di oktobro 2011 (UTC)

Vertebral column (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Vertebral column esas vertebrala kolono o spino? Fafnir 23:03, 13 di junio 2010 (UTC)

Me ne savas, quala esas difero, forsan "vertebrala kolono" e "spino" esas sinonimi. Ka "vertebrala kolono" esas nur osti, "spino" havas konekto a muskuli? Artomo 09:35, 14 di junio 2010 (UTC)
Spino esas nur l'interna (nervala)? Fafnir 03:14, 16 di junio 2010 (UTC)
Me kredas, ke ni havas simila opiniono. Spino = nervala, muskulala, vertebrala kolono = osti. Artomo 07:35, 16 di junio 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 17:35, 17 di junio 2010 (UTC)

videoRedaktar

Saluto Artomo,
Video esas anke en Ido? Amikale. Fafnir 03:44, 15 di decembro 2007 (UTC)

Esas konocata, ke Ido mankas nova vorti, specale en la domeno di tekniko. Forsan "video" ne ankore esas oficaligata en Ido. Same me jus konstatis, ke en la Idala vortari "radio" signifikas nur (Angle) "ray, beam", quankam en Wikivortaro esas pagino pri radio kun signifiko "broadcasting system". Me esis kurajoza e adjuntis hike anke la moderna senco a "radio". Nun me vartas kritiko de nia samideani. – Artomo 13:11, 15 di decembro 2007 (UTC)
Bone. Me ne vidas alternativa. Fafnir 21:27, 15 di decembro 2007 (UTC)

Video game consoleRedaktar

Kar Artomo,
Video game console esas ludokonsolo? Fafnir 21:48, 9 di februaro 2011 (UTC)

Meajudike, ico esas moderna vorto, quan Ido mankas. Nun en Ido konsolo havas neapta signifiko, ma propable on povas larjigar la semantiko. Pos larjigo "ludokonsolo" esos bona vorto. Artomo 08:19, 10 di februaro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 19:06, 11 di februaro 2011 (UTC)

vilao o villa?Redaktar

Kar Artomo,
qua? Fafnir 00:04, 7 di januaro 2012 (UTC)

Se me korekte memoras, "villa" esas tale dicita citovorto en Ido. "Vilao" esas uzata en Esperanto ma ne oficala en Ido. Mealatere "vilao" esus uzebla formo anke en Ido. Ni povas adjuntar notico pri la citeso e la ne-oficaleso (pro demonstrar la nuna vidopunto oficala). Artomo 11:21, 7 di januaro 2012 (UTC)
Danko. Fafnir 21:18, 7 di januaro 2012 (UTC)

VisigoticRedaktar

Quale on tradukas "Visigothic aden Ido? Ka "Visigota" nam "Gothic esas "Gota"? --Katxis (talk) 07:49, 21 di septembro 2015 (UTC) Quale in tradukas "Umayyad"? Umajida? (Fr: omeyyade, Pt: Omíada, Es: Omeya, It: omàyyade). --Katxis (talk) 07:57, 21 di septembro 2015 (UTC)

Unesme, tu ne tradukas, tu adaptas ca vorti. Formo "Visigota" semblas bona, se on komparas a "Gota". Memorigez quale pronuncesas la Idala j e y. Preske omna fontolingui uzas o- en komenco (R: Омейяд), ma en originala Araba vorto havas u-. Me propozas formo "Umayado". --Arto (talk) 08:31, 21 di septembro 2015 (UTC)

Virus-related cutaneous conditions (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Virus-related cutaneous conditions esas virusala pelala stando? Fafnir 07:29, 1 di februaro 2011 (UTC)

La duopla al-sufixo ne esas bona. Ka "virusala pelostando"? Artomo 09:27, 1 di februaro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 17:25, 1 di februaro 2011 (UTC)

Vivajo?Redaktar

Saluto Artomo! Quale onu devas dicar living things? Ka vivajo es korekta? Vivo semblas anke justa ma ol kelke pluse signifikas life (meaopinione). Wyvernoid (debato · Videz!) 09:42, 19 di aprilo 2009 (UTC)

La sufixo .aj havas konekto a ne-vivanta kozo, do living thing semblas ne-apta, disparata. Ka "vivanto" por living thing satisfacas? Od "ento"? "vivo" esas act of living, altre life. - Artomo 09:51, 19 di aprilo 2009 (UTC)
Danko. Me uzos vivanto ed ento (por 生物). Wyvernoid (debato · Videz!) 09:58, 19 di aprilo 2009 (UTC)

включать/включитьRedaktar

Kar Artomo,
Turning It On. Fafnir 07:18, 23 di oktobro 2010 (UTC)

L’aspektuala sistemo di la Rusiana linguo esas klara a me, ma la kozo esas tale vasta e multanuancala, ke ula Rusiano mustus partoprenar nia laboro. Omna Rusa verbo esas parala (= neprefekta ago e perfekta ago), exemple включать = 'generale enswichar', включить = 'par-enswichar', ma me ne savas, quale ula Rusiano volas expresar la nuanci en Ido. Artomo 15:18, 23 di oktobro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 04:30, 31 di oktobro 2010 (UTC)

vocal foldsRedaktar

Kar Artomo,
Vocal folds esas vocala kordi o vocala falduri? Fafnir 06:56, 13 di julio 2011 (UTC)

Me ne savas :( ma me preferas vocala kordi. Artomo 10:46, 13 di julio 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 18:27, 13 di julio 2011 (UTC)

Volcanic landforms (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Volcanic landforms esas Volkanala formacuri? Fafnir 00:35, 22 di agosto 2011 (UTC)

Yes, ankore rezulto: volkanala formacuri. Artomo 07:10, 22 di agosto 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 22:25, 22 di agosto 2011 (UTC)

vomiting en wikipedioRedaktar

kar Artomo,
Vomiting esas vomado? Fafnir 01:54, 20 di februaro 2010 (UTC)

Se ol duras longe e kontinue, ol esas “vomado” ma un evento esas “vomo”. Me preferas hike "vomo". Artomo 08:26, 20 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 20:22, 21 di februaro 2010 (UTC)

вонRedaktar

Kar Artomo,
Pregas revizo вон. Fafnir 22:30, 21 di oktobro 2011 (UTC)

вон = ibe, ma ol havas anke altra signifiki. Oli vartez! Artomo 11:50, 22 di oktobro 2011 (UTC)

ворчатьRedaktar

Kar Artomo,
ворчать esas plendachar o grunar? Fafnir 22:08, 3 di decembro 2011 (UTC)

Meaopinione ol tradukesas (pri homi e hundi e tala) grunar, metafore budar, plendar, anke plu forte plendachar. Artomo 12:06, 4 di decembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 18:55, 6 di decembro 2011 (UTC)

воскрешать/воскресить e воскресать/воскреснуть ...Redaktar

Kar Artomo, < br/> Me pregas tu kontrolas kun [hike http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/giving-life-and-bouncing-back-in-russian/567939.html]. Fafnir (talk) 00:33, 12 di mayo 2016 (UTC)

Me igis сов(ершенный) - несов(ершенный) -pari. --Arto (talk) 18:20, 12 di mayo 2016 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 20:37, 13 di mayo 2016 (UTC)
Reiri al la uzanto paĝo de "Artomo/Arkivo/pri vorti V".