Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti W

Yen mea anciena respondi pri vorti (W).

Water supply infrastructure (Category) redaktar

Kar Artomo,
Category:Water supply infrastructure esas aquoprovizo substrukturo? Fafnir 18:32, 2 di julio 2011 (UTC)

“Substrukturo” esas nekorekta tradukuro vortopa de l’Angla vorto “infrastructure”. Ne uzez ol! Me sugestas kurte: aquoprovizili. Artomo 19:05, 2 di julio 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 07:46, 3 di julio 2011 (UTC)

Weather events (Category) redaktar

Kar Artomo,
Category:Weather events esas Vetero eventaji? Fafnir 21:13, 4 di mayo 2010 (UTC)

Yes, semblas bona, ma skribita kune "veter(o)eventaji". Artomo 07:42, 5 di mayo 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 20:08, 5 di mayo 2010 (UTC)

webpage redaktar

Quale on dicas "webpage" Ide?

Yen kelka alternativi: ret(o)pagino, (inter)retala pagino. --Arto (talk) 14:18, 9 di novembro 2012 (UTC)

Me konstatis ke Idala Wikipedio mankas multa esencala informo pri precipu artikli. Me intencos plubonigar lo. --Chabi1 (talk) 10:06, 9 di novembro 2012 (UTC)

Yes, esas multa facenda. Ma pro tua saneso – ne pensez ke tu mustas facar omno! --Arto (talk) 14:18, 9 di novembro 2012 (UTC)
Ne xd. Ma me volus havar Wikipedio kun grava informo Ide, prencipue l'artikli pri cienci. --Chabi1 (talk) 18:23, 9 di novembro 2012 (UTC)

Saluto Artomo,
Ne havas weightlifter (o haltérophile) en la dictionario. Do me uzas l'esperanto-formo en halterlevo, ma povas anke esar halter-levo? Amikale. Fafnir 01:47, 10 di februaro 2008 (UTC)

Anke me ne savas la Idala vorto. Se uzesas Esperantala versiono, ka weightlifter esus halterolevero o halterolevanto e weightlifting esus halterolevo. Segun me esas posibla halterolevo, halterlevo e haltero-levo, halter-levo ma recente me ipsa prefereskis kompunda vorti sen streketi (se la streketo ne esas inter du vokali). – Artomo 09:37, 10 di februaro 2008 (UTC)

Weight training equipment (category) redaktar

kar Artomo,
Category:Weight training equipment es Pezajo aprentiseso equipo? Fafnir 23:56, 3 di julio 2009 (UTC)

Tre desfacila! Me inventis tala: vortope “pez-acens-aparato”, ma se on pensas pri l’agado: “muskul-exercilo”. - Artomo 08:32, 4 di julio 2009 (UTC)
Danko Kategorio:Pez-acens-aparato] Fafnir 17:37, 4 di julio 2009 (UTC)

Whale products (Category) redaktar

kar Artomo,
Category:Whale products esas Baleno produkturi? Fafnir 20:42, 19 di januaro 2010 (UTC)

Ka “cetaceo” havas plu vasta semantiko kam baleno? Do “cetaceala produkturi”? Artomo 07:18, 20 di januaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 22:14, 20 di januaro 2010 (UTC)

Kar Artomo,
wholeheartedly esas kordialege o tot-kordie (od altro)? Fafnir 19:23, 22 di novembro 2010 (UTC)

kordialege esas bona, ma forsan anke tot-kordiale, se on volas imitar l’Angla (qua esas altre “of whole heart”, ka ne?) Artomo 09:52, 23 di novembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 18:53, 24 di novembro 2010 (UTC)

kar Artomo, me indikas "uneso"? Fafnir 01:46, 16 di aprilo 2009 (UTC)

“uneso” esas substantiva versiono de “esar un”. A me esas desfacila imaginar quon ol signifikas, ma me pensas ke ulu trovus posibla uzo por “uneso”. Se ni pensas ke l’ Angla “whole” esas “tota”, “wholeness” povas esas “toteso” o “totaleso”. Same paro “entire” = “kompleta” donas “kompleteso”. - Artomo 05:54, 16 di aprilo 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 23:31, 17 di aprilo 2009 (UTC)

Word play (Category) redaktar

kar Artomo,
Category:Word play esas vortoludo? Fafnir 01:15, 26 di februaro 2010 (UTC)

Yes, “vortoludo” esas bona. Anke “vortala ludo”, “ludo di vorti”, “ludo per vorti” aptesas, se on bezonas parafrazi en texti. Artomo 08:47, 26 di februaro 2010 (UTC)

World Health Organization redaktar

Kar Artomo,
World Health Organization esas Mondala organizuro di saneso? Fafnir 07:17, 30 di januaro 2012 (UTC)

Yes, semblas bona. --Artomo 08:08, 30 di januaro 2012 (UTC)
Danko. Fafnir 21:24, 30 di januaro 2012 (UTC)

worship en wikipedio redaktar

kar Artomo,
worship esas devoco od adoro? Fafnir 06:15, 10 di februaro 2010 (UTC)

devoco = on koncentras sua pensi ed agi ad un ideo. adoro = on honorizas ula ideo kam ol esus deo (videz adorar). Me pensas ke en l’Angla Wikipedio worship = adoro. Esas anke verbo kultar (subst. kulto), qua esas konektita a ceremonii. Artomo 12:12, 10 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 04:05, 13 di februaro 2010 (UTC)

Kar Artomo,
would o ridirektas ad will? Fafnir 20:43, 26 di junio 2010 (UTC)

Segun l’Anglalinguala reguli “would” esas konjugoformo de “will”, do “would” traktesas en la pagino pri “will”. La ridirektilo esas sempre uzebla, pro ke ne omni savas la konekto inter la formi! Artomo 07:55, 29 di junio 2010 (UTC)

Writing occupations (Category) redaktar

kar Artomo,
Category:Writing occupations esas skribisto? Fafnir 07:08, 16 di januaro 2010 (UTC)

Yes, en Ido la sufixo .ist signifikas vaste “profesiono”. Exemple “autoro” esas nur “artala” skribisto. Usez en kategorio plurala "skribisti". Artomo 07:52, 16 di januaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 08:14, 16 di januaro 2010 (UTC)

Writing systems (Category) redaktar

kar Artomo,
Category:Writing systems esas Skriburo-sistemi? Fafnir 23:55, 7 di aprilo 2010 (UTC)

Plu kurte: “skribosistemi”, ka ne? Komparez skribomashino, skribostilo. Artomo 05:27, 8 di aprilo 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 09:29, 10 di aprilo 2010 (UTC)

Written communication (Category) redaktar

Kar Artomo,
Category:Written communication esas Skribajo komunikajo? Fafnir 07:34, 11 di agosto 2010 (UTC)

Por me “skribala komuniko” kontenas lektebla texti, “literala komuniko” esas plu abstrakta komuniko per literi. Artomo 07:48, 11 di agosto 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 02:52, 12 di agosto 2010 (UTC)

kar Artomo,
woodworking esas quale en esperanto lignoprilaboro?

Posible “ligno-laboro”, ma pri plu artala laboro forsan on povas uzar “ligno-fasono” (videz fasonar / to form). Artomo 16:08, 23 di januaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:39, 23 di januaro 2010 (UTC)
Reiri al la uzanto-paĝo de "Artomo/Arkivo/pri vorti W".