Kataluniana Redaktar

al costat (passant o depassant) - preter.
al costat de - apud.
a l'altre costat - trans.