Finlandana redaktar

(ks. myös prepositio de).
lukematon määrä - (kuv.) legiono.
hyvin suuri määrä - miriado.
erottava määrä - diferoquanto.
suurin määrin - multope, grandaquante.
suurin määrin, suurina määrinä - grandadoze.
täysin määrin - maximaquante.
jossakin määrin - ulagrade.
pienin määrin, pieninä määrinä - mikradoze, mikraquantope.
riittävässä määrin - suficoquante.
määrältään samanlainen - quantesosama.
  • määrä= ("tietty, määrätty") - certena.
määrätä.