(uudestaan) rividar;
(katselijana) spektar.
nähdään (pass.) - videsar.
tulla nähdyksi - vidatesar.
nähty - vidita, vidata.
olla nähty - vidatesar.
(se, mikä on) nähty - vidajo.
nähtävä, nähtävissä - videblajo.
(jhk) nähden - egarde.