(julkinen) placo;
(ihmisen) plaso;
(sot.) poziciono.
yleinen / julkinen paikka - loko komuna.
virkapaikka - posteno.
siirtää paikaltaan - desplasizar.
panna paikalleen - fixigar.
täyttää jnk paikka - remplasar.
ottaa (toisen) paikka - suplantar.
poistaa paikaltaan - despozar.
(toisen) paikan otto - suplanto.
paikassa - loke.
paikalla - prezente.
eri paikassa - altraloke.
joka paikassa - irgaloke.
monin paikoin, eri paikoissa - diversaloke.
polkea / seisoa / pysyä paikallaan - stagnar.
paikalla oleva (paikassa ja ajassa) - prezenta.
paikka= - sedentaria.