Franciana redaktar

en savoir long - savar multo (pri).
je le sais - me savas.
Dieu le sait - Deo savas.
je ne sache pas que … - me ne savas, ke
je ne sache personne qui … - me konocas nulu qua
que je sache - segun mea savo.
faire savoir qqch. à qqn - konocigar ulo da ulu; informar, instruktar ulu pri ulo.
c'est à savoir - nome, explicite.
au su de tout le monde - segun la savo di omni.
savoir < le > < son > monde - havar experienco pri la mondumo.
vous ne sauriez croire … - vu ne povas kredar
je ne saurais dire - me ne povus dicar.
(ce qu'on sait) savajo.