Finlandana redaktar

sijaan, sijasta - vice (prep.).
panna / asettaa sijaan - (korvata) substitucar.
mitä tekisit minun sijassani? - quon vi facus en mea situeso?
astua jnk sijaan - remplasar.
sen sijaan - kontraste, vicee.
tiiltä kiven sijaan - briko vice petro.
saada pois sijoiltaan - dislokar.
sija= - kazala.