Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti A

Adjuntar topiko
Active discussions

Yen mea anciena respondi pri vorti (A).

Abnormal psychologyRedaktar

kar Artomo,
Abnormal psychology es Anomala psikologio o psikopatologio (kom la Franca versiono)? Fafnir 07:29, 4 di mayo 2009 (UTC)

Me pensas, ke “anomala psikologio” signifikas, ke “psikologio esas anomala”. Plu bone forsan “psikologio di (o pri) anomaleso”, od altre “patopsikologio”. (“Psikopatologio” ne esas sama kam “patopsikologio”.) Artomo 09:20, 4 di mayo 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 10:24, 4 di mayo 2009 (UTC)


abrevio od abreviuro en wikipediaRedaktar

kara amiko,
Tu chanjas en EK la ligilo de abreviuro ad abrevio, ma ta lasta es ago? Fafnir 04:50, 11 di februaro 2009 (UTC)

"Abrevio" esas l’ ago di abreviar, "abreviuro" esas la rezulto, produkto de abreviar. Nula bezono chanjar la ligilo. - Artomo 08:40, 11 di februaro 2009 (UTC)

Abschied vs LebewohlRedaktar

Kara amiko,
reverso indikas "old" per lebewohl. Amikale. Fafnir 19:11, 25 di aprilo 2008 (UTC)

Abstract strategy games (Category)Redaktar

kar Artomo.
Category:Abstract strategy games esas Abstraktita strategio ludi? Fafnir 08:44, 2 di marto 2010 (UTC)

Por me “strategioludi” suficus. Quala plusa nuanco “abstrakta” donus? Kad existas altratipa strategioludi kam “abstrakta”? Artomo 09:25, 2 di marto 2010 (UTC)

kun chanco? Danko. Fafnir 06:12, 5 di marto 2010 (UTC)

Ankore me ne povas imaginar ula adjektivo avan la substantivo. Artomo 08:47, 5 di marto 2010 (UTC)

abstrakturo od abstraktajoRedaktar

kar Artomo,
Category:Abstraction es abstrakturo od abstraktajo (od else)? Fafnir 04:41, 1 di junio 2009 (UTC)

Ka "abstrakto" od "abstraktajo" (od en pluralo "abstrakti", "abstraktajo")? Artomo 08:17, 1 di junio 2009 (UTC)
Qua tu preferas? Fafnir 22:54, 1 di junio 2009 (UTC)
Maxim simpla esas "abstrakti". Artomo 05:43, 2 di junio 2009 (UTC)

abyssusRedaktar

kara amiko,
abiso -> abismo? Fafnir 01:22, 23 di mayo 2008 (UTC)

A me semplas, ke existas mikra difero inter abiso ed abismo. Komparez la tradukuri adjuntita. - Artomo 05:53, 23 di mayo 2008 (UTC)

Academic degrees (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Academic degrees esas akademiala gradi? Fafnir 23:55, 28 di marto 2011 (UTC)

Yes, me ne trovas altro. Se ni lektas, quan amba vorti (akademiala e grado) vere signifikas, oli esas uzata hike figurale. Artomo 07:41, 29 di marto 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 20:38, 29 di marto 2011 (UTC)

accessory fruitRedaktar

kar Artomo,
accessory fruit es acesora frukto? Fafnir 06:55, 11 di junio 2009 (UTC)

Me pensas ke paro “accessory – acesora” esas en ca kazo falsa. Ka “pseudofrukto” aptesas? Forsan “frukt.atro” esus tro stranja. Artomo 12:17, 11 di junio 2009 (UTC)
plu bone ma forsan "surogata"? Fafnir 21:01, 11 di junio 2009 (UTC)
Me komprenas ke surogato esas ulo artificala, facita da homo. (pseudo)Frukto ne povas esas tala. Artomo 06:13, 12 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 22:25, 12 di junio 2009 (UTC)

Accidents and incidents involving airliners (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Accidents and incidents involving airliners esas Komerciala flug-acidenti? Fafnir 19:32, 5 di septembro 2011 (UTC)

Semblas ke "acidento" povas esar bona o mala, ma "avario" esar sempre nur mala. Ka "accident" ed "incident" aludas nur mala evento? Me supozas ke hike koncernas mala eventi. Me sugestas kurte "aviacala avarii". Artomo 07:51, 6 di septembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 03:56, 7 di septembro 2011 (UTC)

accountancyRedaktar

kar Artomo,
Accountancy es kontado (ne konto-cienco)? Fafnir 05:10, 7 di junio 2009 (UTC)

Ni havas specala verbo ekritar. Ka tu bezonas ekrito od ekritilo? - Artomo 10:18, 7 di junio 2009 (UTC)
me skribas "entry" en ekrito, ma per entote comptabilité ido-France indikas kontado, do per accountancy / accounting ni uzas kontado o konto-cienco? Fafnir 18:03, 7 di junio 2009 (UTC)
Me kredas ke ekrito esus bookkeeping. Artomo 05:44, 8 di junio 2009 (UTC)

acheminerRedaktar

Saluto Artomo,
Vu adjuntas "(partir) departar" ma esas pluse "tendre à" (se diriger vers). Amikale. Fafnir 18:34, 13 di januaro 2008 (UTC)

Saluto kar amiko, Me ne asertas ke me savas la Franciana. Me adjuntas la Franciana vorti de Idala vortari, ed eventeblas ke me eroras kelkafoye. Do korektigez mea erori. – Amikale Artomo 18:41, 13 di januaro 2008 (UTC)

Saluto kar amiko, quan produktas ta Idala vortari ube per ta vorto la senco diferas inter komencar e durar dum voyo? Amikale. Fafnir 18:38, 15 di januaro 2008 (UTC)

Me kopiigis por mea laboro hike vortari en ca retosituo [1] . Me supozis, ke li havas sat alta qualeso, ma semblas ke li kontenas eroreti. – Artomo 10:06, 16 di januaro 2008 (UTC)

Acknowledgements of death (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Acknowledgements of death esas danki pri morto? Fafnir 08:39, 23 di februaro 2010 (UTC)

Ka “honorizo a mortinto”? La prepozicioni “por” e “pro” esas anke posibla me li donas diferanta signifiko. Artomo 09:21, 23 di februaro 2010 (UTC)

Acute radiation syndromeRedaktar

Kar Artomo,
Acute radiation syndrome esas akuta radiaco sindromo? Fafnir 06:27, 29 di januaro 2012 (UTC)

En la Finlandana, Suediana, Rusiana, Germaniana, Hungariana, Daniana (e.c.) ol esas simple "radiacomorbo". Anke "akuta radiacosindromo" esas korekta, ma havas altra bazo linguala. --Artomo 10:11, 29 di januaro 2012 (UTC)
Danko. Kad selektas Tu? Fafnir 18:44, 29 di januaro 2012 (UTC)
Se ni uzas la AFGHIR-bazo, segun reguli di Ido la vorto “morbo” vinkas: morbo 3, sindromo 2, intoxiko 1-foye (A: Acute radiation syndrome + F: Syndrome d'irradiation aiguë + G: Strahlenkrankheit + H: Envenenamiento por radiación + I : Malattia acuta da radiazione + R: Лучевая болезнь). Do "radiacomorbo". --Artomo 07:51, 30 di januaro 2012 (UTC)
O.K. Fafnir 21:32, 30 di januaro 2012 (UTC)

adherintoRedaktar

kar Artomo,
Me semblas lua radiko esas adher. Fafnir (talk) 22:58, 28 di aprilo 2016 (UTC)

Yes, lapsus eventis, danko. --Arto (talk) 05:58, 29 di aprilo 2016 (UTC)

Administrative divisions (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Administrative divisions esas Administrala dividuri? Fafnir 03:15, 15 di februaro 2010 (UTC)

Yes, me iris en la sama rezultajo. Artomo 09:33, 15 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 22:33, 15 di februaro 2010 (UTC)

Administrative divisions (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Administrative divisions esas Distrikti politikala? Fafnir 23:03, 6 di januaro 2011 (UTC)

Kad "administrala dividuri" aptesas? Artomo 09:21, 7 di januaro 2011 (UTC)
Yes, danko. Fafnir 21:39, 7 di januaro 2011 (UTC)

aerodinamikoRedaktar

Segun la Lexiko de Nova Vorti: aerodinamik.o --TheLazyDog (talk) 20:15, 3 di januaro 2017 (UTC)

aéronautiqueRedaktar

Kara amiko,
Anke adjektivo, ido-france indikas (adj.) aer-nav-ala, aer-navig-ala. amikale. Fafnir 06:26, 30 di aprilo 2008 (UTC)

aéronautiqueRedaktar

Kar Artomo,
Ido France tradukas "aéronautique" en (sf.) aer-navig-ado; (adj.) aer-nav-ala, aer-navig-ala. Hike esas "aeronautiko". Pregas verifikar. Fafnir (talk) 00:05, 6 di aprilo 2012 (UTC)

En la pagino pri aeronautiko esas skribita ke aeronavigado esas sinonimo. De la vorto aeronavo devenas aeronavala, aeronavigo, aeronavigala. Se la Franca aéronautique esas pasabla tradukuro por ula vorti, voluntez, kreez nova pagini. Memorez, ke mea savo pri la Franca venas nur de vortari. --Artomo (talk) 12:29, 6 di aprilo 2012 (UTC)
Danko ma ne savas quale rezolvar lo. Fafnir (talk) 05:07, 7 di aprilo 2012 (UTC)

agitesoRedaktar

Hi there Artomo. Does this word mean someone in a state of agitation? Basically, is this term the term for the English word agitation (a state of agitation)? Thanks, Razorflame 16:15, 7 di junio 2010 (UTC)

Yes, something like “state of agitation”. See the page about agitate. Artomo 17:04, 7 di junio 2010 (UTC)

agonioRedaktar

Kar Artomo,
french.about indikas Franca "agonie" diferas relate Angla "agony". reverso tradukas "agonie" en "death throes". Fafnir 07:46, 3 di julio 2011 (UTC)

Se existas tala erori, voluntez e korektigez. Tu savas ya amba lingui! : ) Artomo 08:59, 3 di julio 2011 (UTC)

agono ed agonio?Redaktar

Fafnir (talk) 04:56, 26 di februaro 2015 (UTC)

Yes, du separita vorti: (adj.) agona <–> (s.) agono / (s.) agonio <–> (v.) agoniar. --Arto (talk) 12:15, 26 di februaro 2015 (UTC)

agrarianismRedaktar

kar Artomo,
agrarianism esas ruralismo? Fafnir 23:21, 8 di marto 2010 (UTC)

Me trovis ici: (en) agrarianism, (fr) agrarisme, (de) Agrarismus (?), (es, it) ruralismo. “agrarianismo” demandus nova radiko, ed ol esus konektita ad “agro” qua esas tre konkreta kozo. “ruralismo” ne demandas nova radiko, e “ruro” esas apta kom radiko. Anke me preferas “ruralismo”. Artomo 08:42, 9 di marto 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 22:08, 10 di marto 2010 (UTC)

Agricultural machinery (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Agricultural machinery esas Agrokultivala mashinaro o mashini? Fafnir 22:50, 6 di decembro 2010 (UTC)

Me komprenas, ke "agrokultivala mashinaro" esas la mashini exemple en un farmeyo, ma "agrokultivala mashini" esas generala expreso. Artomo 08:42, 7 di decembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 01:44, 9 di decembro 2010 (UTC)

Agricultural occupations (animal) (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Agricultural occupations (animal) esas Edukisto (di bestii)? Fafnir 18:41, 26 di septembro 2010 (UTC)

Me ne savas plu bona kam “Agrikulturala profesioni kun animali”. Artomo 07:22, 27 di septembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 21:08, 27 di septembro 2010 (UTC)

Agrokultivado o Agrokultivo (Kategorio)?Redaktar

kar Artomo,
http://io.wikipedia.org/wiki/Kategorio:Agrokultivado Kategorio:Agrokultivado od Agrokultivo? Fafnir 03:04, 19 di novembro 2009 (UTC)

Esas posibla uzar “agrokultivo”, ma anke “agrokultivado”, kande on parolas pri duranta ago. Videz .ad. Artomo 06:39, 19 di novembro 2009 (UTC)
Yes ma hike? Fafnir 09:06, 22 di novembro 2009 (UTC)
Forsan "agrokultivo" aptesas, pro ke on mustus evitar la trouzo di la sufixo -ad. Artomo 14:41, 22 di novembro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 20:30, 23 di novembro 2009 (UTC)

Aid agencyRedaktar

Kar Artomo,
Aid agency esas helperio? Fafnir 01:10, 8 di mayo 2011 (UTC)

Helperio semblas bona. Artomo 14:43, 8 di mayo 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 19:25, 8 di mayo 2011 (UTC)

air conditioningRedaktar

kara amiko,
"air conditioning" es kondicionata aero? Fafnir 22:07, 14 di februaro 2009 (UTC)

L’ Angla “to condition” ed l’ Idala “kondicionar” esas falsa amiki. Plu apta forsan esus “adaptar o regular aero”. - Artomo 13:52, 15 di februaro 2009 (UTC)

aircraft carrier, dive bomber e torpedo bomberRedaktar

Saluto, Artomo! Me ne savar, exemple, se "aircraft carrier" esas "port-aviono" od "aviono-portiso" (when I know the correct word for it, I'll be able to write about aircraft carrier ships). I also don't know the correct names in ido for "dive bombers", "torpedo bombers" and other types of aircraft. Amikale, Joao Xavier 21:52, 31 di januaro 2011 (UTC)

Tua questiono esas tre desfacila, ma me esforcas trovar kelka respondi. La maxim bona por tala granda questioni esas la linguo-listo che Yahoo, pro ke ube esas plu multa lekteri. Uzante l'Idala sufixi, me kreis tala: aircraft carrier = avionala transportilo ; bomber = bombardaviono, forsan anke bombardilo ; dive bomber = springiva bombardilo ; torpedo bomber = torpedizita bombardilo. Artomo 09:24, 1 di februaro 2011 (UTC)
Danko ma bombardilo esas anke per nedireta pafo kanono. Fafnir 17:49, 1 di februaro 2011 (UTC)
Yes, ma me pensis ke l'atributi "springiva" e "torpedizita" esus sate deskiptiva. Artomo 18:47, 1 di februaro 2011 (UTC)

airline (Esis: "Dubito")Redaktar

Quale on dicas "airline" en Ido? Flugo-firmo? --Katxis (talk) 09:22, 12 di junio 2015 (UTC)

flugo esas un ago flugante ed aviaco esas plu generala ago per aeroplani. Kad aviacofirmo esus apta? --Arto (talk) 10:30, 12 di junio 2015 (UTC)
Forsan esas la maxim bona traduko dil vorto. Me prenas ol por facar l'artikli. Danko pro tua helpo. --Katxis (talk) 11:05, 12 di junio 2015 (UTC)

Akumulo?Redaktar

Saluto Artomo! Ka es vorto 'akumulo' qua referas la ago di akumular kozi? Se yes, me pensas ke la vorto accumulation en l'Angla devas tradukesar aden 'akumulo' anke. Wyvernoid ( · ) 05:21, 13 di junio 2009 (UTC)

“Akumulo” esas simple “ago di akumular”. - Artomo 10:38, 13 di junio 2009 (UTC)

akush nur en Kategorio:1-RRedaktar

kar Artomo,
Pro quo nur en rusa kategorio kande esas anke franca? Fafnir (diskuto) 20:54, 2 feb. 2017 (UTC)

Kara Fafnir, tu ipsa povas korektigas ibe-ube :) To grupo esas evidente nekorekta. Quale tu savas, me ne savas la Franciana linguo e lua komplexa ortografio. --Arto (diskuto) 07:17, 3 feb. 2017 (UTC)
Danko. Hike "c" pronuncesas kam "k". Fafnir (diskuto) 11:29, 3 feb. 2017 (UTC)

alfabetizarRedaktar

kara amiko,
en Franca alphabétiser (to teach reading and writing) do alfabetizar? Fafnir 20:39, 21 di januaro 2009 (UTC)

Me pensas ke “alfabetizar” signifikas “atribuar ula linguo per alfabeto” o “donar ad ula linguo alfabeto (por skribado)”. – Artomo 18:03, 25 di januaro 2009 (UTC)

allied ed alliéRedaktar

Kar Artomo,
Hike la vorti havas identa senco en Angla e Franca do uzas "allié" kom modelo per skribar "allied"? Fafnir 22:25, 30 di januaro 2011 (UTC)

Se ico esas fakto, skribez segun tua savo : ) Artomo 09:26, 31 di januaro 2011 (UTC)

alveoloRedaktar

kar Artomo,
Pulmonary alveolus ne esas en alveolo. Fafnir 07:56, 29 di novembro 2009 (UTC)

Nun me ne komprenas. Alveolo existas anke en pulmono, do on povas dicar plu exakte "pulmonal alveolo" segun bezono. Artomo 13:04, 29 di novembro 2009 (UTC)
Danko. Ne havis ta senso en semantiko ante. Fafnir 22:08, 29 di novembro 2009 (UTC)

amalgamizar od amalgamigar?Redaktar

Kar Artomo,
IdoFrance indikas por amalgamer: amalgamigar. Fafnir (talk) 22:53, 22 di mayo 2015 (UTC)

Kara amiko, tu savas la difero inter la sufixi .iz ed .ig. Tu ipsa povas bone adaptar tua savo a la Franciana linguo. --Arto (talk) 07:22, 23 di mayo 2015 (UTC)

ambiguajo ed ambiguesoRedaktar

kara amiko,
qua difero inter ambiguajo ed ambigueso? Fafnir 01:10, 11 di februaro 2009 (UTC)

La aj-sufixo produktas vorto, qua signifikas ula kozo, e la es-sufixo produktas vorto, qua signifikas existo: ambiguajo = ambigua kozo, ambigueso = ambigua existo. - Artomo 08:51, 11 di februaro 2009 (UTC)

ambivalenceRedaktar

kara amiko,
ambivalence es ambivaloro?

Me ne savas ka tala vorto oficala esas en Ido, ma me pensas tale: ”ambi” ne esas normala o ciencala prefixo en Ido, do me dubitus uzar ol avan Idala vorto ”valoro”. Meaopinione esus plu bona krear vorto de la materio vortala di ”ambivalence”. Do forsan en Ido ”ambivalenso”? - Artomo 06:33, 13 di marto 2009 (UTC)

American footballRedaktar

Kar Artomo,
American football esas usana futbalo o futbalo usana (od altro)? Fafnir 20:02, 6 di februaro 2012 (UTC)

En la artiklo “Canadian football” (Kanadana futbalo) esas skribita: In Canada, the term football usually refers to Canadian football and American football collectively, or either sport specifically, depending on the context. Me pensas, ke mondale “futbalo” esas “soccer”, ne quale on pensas en Kanada. Ka ni mustus imitar: Kanadana futbalo ed Amerikana futbalo o plu exakte Usana futbalo? Usa ne esas la tota Amerika! Omnakaze segun la reguli di Ido uzesas mayuskulo en omna vortoformi, se la radiko skribesas kun mayskulo. --Artomo 09:17, 7 di februaro 2012 (UTC)
Danko, do esas Kanadana ed Usana futbalo? Fafnir 20:59, 7 di februaro 2012 (UTC)
Por me esis reala novajo, ke anke en Kanada esas propra futbalo-tipo. Logikale ni mustus pensar, ke la Amerikana futbalo kontenas tipi di la Usana, Kanadana, e se tala existus, exemple Chiliana futbalo. --Artomo 09:22, 8 di februaro 2012 (UTC)
Canadian football Fafnir 21:52, 8 di februaro 2012 (UTC)

amfimixioRedaktar

Kar Artomo,
Kad chanjar en la semantiko per amfimixio de riprodukto a genitado? Fafnir 00:26, 17 di marto 2011 (UTC)

Yes, en biologio "genitado" semblas plu bona kam "riprodukto". Artomo 09:43, 17 di marto 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 16:51, 20 di marto 2011 (UTC)

amphibologyRedaktar

kara amiko,
amphibology es amfibolio en Ido? Fafnir 23:25, 9 di februaro 2009 (UTC)

Me ne savas, ka “amfibolio” esas Idala. Ka “du-senceso”, “plur-senceso”, “ne-certeso” aptesas? - Artomo 10:13, 10 di februaro 2009 (UTC)

yes but esas ambigueso en gramatiko. Fafnir 00:46, 11 di februaro 2009 (UTC)

Me pensas, ke *amfibolio (o mea varianti) koncernas frazi (ex. en retoriko) o semantiko di vorto-kombinuri. Ambigueso esus plu larja koncepto en gramatiko, pro ke ula strukturo en naturala linguo esas sempre ambigua nedependante qua vorti esas uzata en ta strukturo. - Artomo 09:02, 11 di februaro 2009 (UTC)

Ancient Rome (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Ancient Rome esas antiqua Roma (en esperanto Romio)?

"Antiqua Roma" esas bona, o "Roma Antiqua", per qua ol venas en registro pos (nuna urbo di) Roma. Artomo 08:15, 28 di septembro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 21:00, 28 di septembro 2010 (UTC)

angiologyRedaktar

Kara amiko,
angiology es anjiologio? Fafnir 19:00, 1 di marto 2009 (UTC)

Povas esar, ma me ne savas, kad ol esas oficala vorto. - Artomo 19:08, 1 di marto 2009 (UTC)

Animal-powered vehicles (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Animal-powered vehicles esas animala-povata vehili? Fafnir 23:10, 15 di februaro 2010 (UTC)

Se ni kredas la semantiko di la sufixo .iz, ni havas “animalizita vehili”. Anke homo esas animalo, do anke homo povas tirar “animalizita vehilo” (komparez bestio). Artomo 08:32, 16 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 08:11, 17 di februaro 2010 (UTC)

Animals in sport (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Animals in sport esas Animali en sporto o Sporto kun animali? Fafnir 06:12, 29 di julio 2010 (UTC)

Per “Animali en sporto”, la homo esas la chefo, ma per “Sporto kun animali”, la homo e l’animalo esas egala, ka ne? Artomo 09:32, 29 di julio 2010 (UTC)
Plu animalo nura o kune? Fafnir 19:48, 29 di julio 2010 (UTC)
Me preferas “animali en sporto”, ma forsan tu mustas lektar l’Angla artikli pro saveskar, quala esas la vidpunto en olci artikli. Artomo 07:34, 30 di julio 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:03, 30 di julio 2010 (UTC)

antiputrido ed antisepsiesoRedaktar

Kar Artomo
Segun Franca wikivortaro antiputrido esas obsoleta formo di antisepsieso. Fafnir (diskuto) 03:56, 22 jul. 2017 (UTC)

Kara Fafnir, voluntez ed adjuntez tala informajo. Danko pro tua sorgemeso. – Nunatempe me adjuntas vorti de la Italiana-Ido vortaro da Fernando Zangoni, ma olua fonto esas vortaro da Lusana ye 1924. Tale olu posible kontenas kelka erori. --Arto (diskuto) 07:45, 22 jul. 2017 (UTC)
Danko. Fafnir (diskuto) 19:45, 22 jul. 2017 (UTC)

antuso e/o pipitoRedaktar

kar Artomo,
Esas sinonimi? Fafnir 19:11, 7 di februaro 2010 (UTC)

La nova versiono di radikaro da Pesch ne savas ica du vorti, ma en Ido-Angla amba vorti existas, e kom sinonimi. Artomo 08:47, 8 di februaro 2010 (UTC)

anxiogene e cookingRedaktar

kar Artomo,
anxiogene es anxiifa?

En l’ Angliana linguo tala vorto ne existas, ka ne? Ka tu relatas la Franca anxiogène? L’ Angla wikivortaro ne esas certa pri ol. La sufixo .if soldesas a nomala radiko, ma "anxiar/anxio" esas verbala, do me dubitas. - Artomo 06:00, 20 di aprilo 2009 (UTC)
babelfish tradutas la Franca anxiogène per l'Angla anxiogene. Fafnir 06:30, 20 di aprilo 2009 (UTC)
Adminime l' Angla vorto semblas tre rara. Kad on bezonas ol? - Artomo 09:54, 20 di aprilo 2009 (UTC)
worrisome en wiktionary. Me semblas importanta vorto en psikologio, note en nuna socio. Anke per la sufixo -gène en Franca. Fafnir 22:23, 20 di aprilo 2009 (UTC)

cooking es koqu-arto? Fafnir 22:58, 19 di aprilo 2009 (UTC)

L’ Angla cooking povas esar "koquanta" (kom adjektivo) o "koquo" (kom substantivo). Cookery forsan esas "koqu-arto". - Artomo 06:00, 20 di aprilo 2009 (UTC)
Danko. "cooking time" es koquoduro? Fafnir 06:30, 20 di aprilo 2009 (UTC)
Yes, o "duro di koquo". - Artomo 09:54, 20 di aprilo 2009 (UTC)

anxiogenicRedaktar

kar Artomo,
anxiogenic es anxiifa od anxiesa od anxiiga (od altro)? Fafnir 07:11, 17 di agosto 2009 (UTC)

Forsan per .iv-sufixo: anxiiva. - Artomo 08:46, 17 di agosto 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 18:36, 20 di agosto 2009 (UTC)

apercevoirRedaktar

Saluto Artomo,
En ido-france s'apercevoir de : remarkar (ulo). Amikale. Fafnir 21:12, 6 di aprilo 2008 (UTC)

aplanatikaRedaktar

Kar Artomo,
Che Pesch aplanata ed aplanatika esas diferanta ma me ne vidas lua tradukuri. Forsan efacenda aplanatika? Fafnir 19:17, 20 di februaro 2011 (UTC)

Tre specala vorti, ma semblas, ke aplanatika imitas l'Angla vorto ed ne esas korekta en Ido. Me efacas "aplanatika". Artomo 09:01, 21 di februaro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 19:16, 21 di februaro 2011 (UTC)

aproximeRedaktar

Kar Artomo,
La semantiko di evaluar venas de Pesch ma me semblas eroro? (proxime). Fafnir (talk) 19:14, 21 di novembro 2015 (UTC)

proxime esas adverbo qua venas de prepoziciono; aproxime esas anke adverbo ma ol venas de verbo. Amba adverbi portas kun su signifiko de lia origini, e me trovas difero inter li. --Arto (talk) 10:41, 22 di novembro 2015 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 22:30, 22 di novembro 2015 (UTC)

aptesarRedaktar

kar Artomo,
en fit povas adjuntar aptesar pos valorar? Fafnir 03:09, 14 di mayo 2009 (UTC)

Forsan tu savas l'Angla semantiko plu bone. Remarkez nur ke "aptesar" = "esar apta" (to be suitable?). Artomo 05:57, 14 di mayo 2009 (UTC)

aquodukto ed aqueduktoRedaktar

Fafnir (diskuto) 02:13, 9 okt. 2018 (UTC)

La vorto aquodukto esas en la dicionario di Italiana-Ido. Me povas vidar difero inter la du vorti: aquedukto = ponto, alonge qua aquo fluas o duktesas; aquodukto = ago, en quo on duktas aquo exemple per tubo de un loko ad altra. Ka tu konkordas? --Arto (diskuto) 05:53, 9 okt. 2018 (UTC)
Danko. Fafnir (diskuto) 22:20, 9 okt. 2018 (UTC)

aquofalo o kaskado?Redaktar

Saluto Artomo,
Diferas o ne? Amikale. Fafnir 18:06, 11 di aprilo 2008 (UTC)

Me pensas, ke aquofalo esas generala, geografiala termino, exemple Niagara esas aquofalo ma forsan ne kaskado. Altralatere, che urbala fonteno esas kaskado ma ne aquofalo. Forsan esas tala difero. – Artomo 18:47, 11 di aprilo 2008 (UTC)
yes esas diferanta ma ne pro ke urbala fonteno ma kaskado esas saltope. Fafnir 21:46, 13 di aprilo 2008 (UTC)

archival scienceRedaktar

Kara amiko,
archival_science es arkivaro? Fafnir 04:47, 1 di marto 2009 (UTC)

Por me "arkiv+ar+o" signifikas "grupo di arkivi". L’ Angla "archival science" povas esas en Ido "arkivo-cienco" (per altra vorti "cienco pri arkivi"). - Artomo 10:56, 1 di marto 2009 (UTC)
Danko. Library_and_information_science es Libraro ed informeso cienco? Fafnir 19:00, 1 di marto 2009 (UTC)
Posible: Biblioteko ed informatiko-cienco, o separita: biblioteko-cienco ed informatiko. "Library" - "libraro" esas falsa amiki, "libr+ar+o" esas nur "grupo di libri". - Artomo 20:06, 1 di marto 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 01:54, 5 di marto 2009 (UTC)

arcuccio od arcuato?Redaktar

Kar Artomo,
Ne havas arcuccio en traduktilo. Fafnir (diskuto) 06:11, 9 ago. 2017 (UTC)

Per poka savo pri la Italiana me audacas skribar tale: arcuccio semblas esar obsoleta en la nuna Italiana. Me trovis tala expliko: arsene di legno che si pone nel letto o nella zana per cura di non soffocare i bambini nati di poco. Ed arcuato esas participo de arcuare, altre arcare.
Danko. Fafnir (diskuto) 19:29, 9 ago. 2017 (UTC)

aromatic compoundRedaktar

kar Artomo,
aromatic compound es aromata kompozajo? Fafnir 06:06, 10 di junio 2009 (UTC)

Kad "aromat.oza kompozajo" o nur "aromatozo"? - Artomo 06:34, 10 di junio 2009 (UTC)
Danko. anke organic compounds es organikozi, carbon compounds es karbozi e chemical compounds es kemiozi? Fafnir 21:03, 10 di junio 2009 (UTC)
Hike esas tri tipi di adjektivi: 1) aromatoza kompozajo (kontenas aromato), 2) karbonala (o karbala?) kompozajo, kemiala kompozajo (semblas genetivo), 3) organika kompozajo (direta derivo). - Artomo 05:49, 11 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 06:55, 11 di junio 2009 (UTC)

arteriala ed arterala?Redaktar

Fafnir (talk) 17:06, 20 di decembro 2014 (UTC)

Danko, "arterala" esis nekorekta. --Arto (talk) 17:34, 21 di decembro 2014 (UTC)

Artificial intelligence (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Artificial intelligence esas artifical inteligenteso? Fafnir 01:35, 22 di julio 2010 (UTC)

Yes, "artifical inteligenteso" esas bona : ) Artomo 07:22, 22 di julio 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:21, 22 di julio 2010 (UTC)

artiko ed artroRedaktar

kara amiko,
artiko ed artro esas sinonima? Fafnir 22:48, 2 di februaro 2009 (UTC)

Semblas ke artiko esas plu generala, ed artro esas en membro di korpo. - Artomo 09:36, 3 di februaro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 21:42, 3 di februaro 2009 (UTC)

artilerio vs artilrioRedaktar

Kara amiko,
de Loïc Landais, Ido-France:
Me rilektis la papero-versiono di dicionrio di Couturat. Ol donas : artilleur : artilri-ano artillerie: (corps de troupe) artilrio

Anke l' Ido-Angla dicionrio di Dyer donas : artilri-o: artillery: body of troops; (cf. kanon-aro); -ano: a. man, gunner; ped- -o: foot a. — DEFIRS
Amikale. Fafnir 19:45, 8 di agosto 2008 (UTC)

Semblas, ke eroro eventis. "Artilerio" esas Esperantala vorto, ma "artilrio" esas Idala. La formo "artilerio" esas uzata anke en Wikipedio, do on mustus korektigar anke oli. Me transmovas hike "artilerio"-pagino aden "artilrio". Ka tu korektigas en Wikipedio? - Artomo 19:54, 8 di agosto 2008 (UTC)
Yes. Fafnir 20:49, 8 di agosto 2008 (UTC)

Art of memoryRedaktar

Kar Artomo,
of memory Art of memory esas memoriala arto? Fafnir 00:59, 24 di septembro 2011 (UTC)

Se ni uzas la Idala sufixi, ka ”memorigiva arto” esus apta? Artomo 16:43, 24 di septembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 17:44, 24 di septembro 2011 (UTC)

Art materials (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Art materials esas artili? Fafnir 18:18, 17 di aprilo 2010 (UTC)

Me pensas, ke “artala materii” aptesas, pro ke ol signifikas “materii di arti”. (KGD havas exemplo: hundo blindala = hundo di blindo.) Artigilo esus pinselo, kanvaso, farbi edc. Artomo 09:22, 18 di aprilo 2010 (UTC)

asiejar o siejarRedaktar

kara amiko,
semblas l'idala nomo es siejar ne asiejar. Fafnir 22:02, 6 di aprilo 2009 (UTC)

Kontree me trovas en dicionarii nur "asiejar", e tote ne "siejar". - Artomo 05:49, 8 di aprilo 2009 (UTC)
ido-france "assiéger" es siejar. Fafnir 16:26, 8 di aprilo 2009 (UTC)

asiejar o siejar?Redaktar

Qua vorto esas oficala, asiejar o siejar? Pesch havas tote diferanta defino di siejo, dum ke Dyer ne havas asiejar ma vice lu, siejar. --TheLazyDog (talk) 02:32, 2 di januaro 2017 (UTC)

asorturoRedaktar

kara amiko,
ido-france per assortiment ne indikas asorturo inter. do ne savas quale tradukar lo. Fafnir 07:16, 8 di marto 2009 (UTC)

"asorturo" esas por me exemple serio de diferanta chokolodo-speci, serio de diferanta instrumenti por laborado, serio de selektita frukti e.c. Certe tu trovas la korekta Franca vorto. - Artomo 16:06, 8 di marto 2009 (UTC)

astro od astronomiala objekto? (pagino en wikipedio)Redaktar

Kar Artomo,
Astronomical object?

Se l'expliko por Ido che astro esas korekta, "astronomiala objekto" esus superflua. Artomo 08:02, 24 di mayo 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 00:14, 25 di mayo 2011 (UTC)

atlet-exercado ed atletismoRedaktar

Kar Artomo,
Semblas sinonimi (vice sporto)? Fafnir (talk) 20:59, 3 di junio 2012 (UTC)

Yes, en larja senco, ma esas nuanci inter la vorti, do li ne esas absoluta sinonimi. --Artomo (talk) 07:06, 4 di junio 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 00:47, 5 di junio 2012 (UTC)

"at the corner"Redaktar

Kar Artomo,
"at the corner" tradukas "en l'angulo" od angule?

Videz, se altra prepozicioni kom che od an aptesus. --Artomo (talk) 16:20, 25 di marto 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 17:56, 25 di marto 2012 (UTC)

atomic nucleus (Demando)Redaktar

Quo adas co vorto significas en Ido: atomic nucleus? Danko, Razorflame 02:02, 10 di februaro 2010 (UTC)

atomala nukleo. Artomo 12:01, 10 di februaro 2010 (UTC)
Danko, Razorflame 20:06, 10 di februaro 2010 (UTC)

audaleRedaktar

I came up with the English translations, when heard and as heard for the word audale. Does that sound right to you? Razorflame 13:37, 17 di junio 2010 (UTC)

Yes, “when heard”, “as heard” seem to be fine. The word audale is used in kalemburo. Artomo 04:13, 18 di junio 2010 (UTC)

AuffassungsweiseRedaktar

Kar Artomo,
ido.li indikas "versiono" ma reverso.net "interpreto, interpretado". Fafnir (talk) 04:52, 18 di aprilo 2012 (UTC)

Se on tradukas direte de la Germaniana, Auffassungsweise esas vortope “komprenostilo”. Forsan anke “versiono” e “interpreto” esas apta segun la Germaniana pensado. --Artomo (talk) 07:29, 18 di aprilo 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 22:34, 18 di aprilo 2012 (UTC)

autogamesoRedaktar

kara amiko,
autogamy redirektas vers reproduction. Fafnir 02:25, 6 di marto 2009 (UTC)

L’ Angla vorto “reproduction” esas tre polisemantika. (En biologio) ol signifikas “asexual reproduction” e “sexual reproduction”. Autogamy signifikas nur “asexual reproduction”, do ni tradukez “autogamy” per “autogameso”. - Artomo 07:01, 6 di marto 2009 (UTC)
Danko. me adjuntas asexual reproduction en reproduction. Fafnir 07:42, 8 di marto 2009 (UTC)

Automotive suspension technologies (category)Redaktar

Kar Artomo,
Automotive suspension technologies esas automobila suspensiono teknologio? Fafnir (talk) 08:16, 17 di aprilo 2012 (UTC)

Ka “automobilala suspendoteknologio”? --Artomo (talk) 12:19, 17 di aprilo 2012 (UTC)
Danko ma suspension indikas per automobilo "suspensiono"? Fafnir (talk) 23:17, 17 di aprilo 2012 (UTC)
Yes, tu esas juste. --Artomo (talk) 07:23, 18 di aprilo 2012 (UTC)

avanhavenoRedaktar

kara amiko,
haven havas nur senco en angla? Fafnir 03:49, 5 di marto 2009 (UTC)

Haven = portuo anke en la Nederlandana. "haven" povas esas anke homonima kun vorti dil altra lingui (ma kun altra senso). - Artomo 08:03, 5 di marto 2009 (UTC)
Es haveno idala vorto? Fafnir 02:25, 6 di marto 2009 (UTC)
avanhaveno (la pagino kreita da me) semblas esar kompundo, qua havas parti avan. e haven. - Artomo 07:01, 6 di marto 2009 (UTC)
yes ma me sempre ne komprenas pro ke ne havas "haveno". Fafnir 07:42, 8 di marto 2009 (UTC)

avant-gardistRedaktar

kara amiko,
avant-gardist <-> avangardano? Fafnir 02:44, 30 di julio 2008 (UTC)

Forsan simple "avantgardisto", i.e. suportanto di "avantgardismo". Do "avantgardisto" duktus anke a "avantgardismo", qua esus la skolo, l'ideo. – Artomo 11:54, 30 di julio 2008 (UTC)

avoidanceRedaktar

kara amiko,
avoidance (en Angla) <-> eludo? Fafnir 22:24, 23 di junio 2008 (UTC)

Yes, bazala senco povas esar "eludo", forsan anke "evito". (Kar amiko! Tu ofte questionas de me pri desfacila kozi. Komprenende me volas helpar e me respondas, se me savas ulo pri questionita afero, ma durez dubitar mea respondi.) - Artomo 09:31, 24 di junio 2008 (UTC)

Awards by subject (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Awards by subject esas premii segun feldo? Fafnir 00:50, 23 di decembro 2011 (UTC)

Me reale ne savas, ma ka "premii segun temo" bonesus. On povas uzar anke "feldo" metafore, ma ol havas konekto a tekniko. "Temo" esus plu abstrakta. Artomo 11:10, 23 di decembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 08:53, 24 di decembro 2011 (UTC)

Award items (category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Award items esas premii? Fafnir 08:05, 16 di decembro 2009 (UTC)

Forsan premio esas sat generala termino. Artomo 12:04, 16 di decembro 2009 (UTC)
Reiri al la uzanto paĝo de "Artomo/Arkivo/pri vorti A".