Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti F

Adjuntar topiko
Active discussions

Yen mea anciena respondi pri vorti (F).

falsityRedaktar

kar Artomo,
fausseté diferas dil equivalo falsity. Fafnir 07:32, 7 di junio 2009 (UTC)

Meaopinione falsity esas korekte, ma pri fausseté me ne savas. - Artomo 10:22, 7 di junio 2009 (UTC)
sole renuncar o tu questionas Loïc Landais? Fafnir 18:03, 7 di junio 2009 (UTC)
Tu kontaktez Loïc. :) - Artomo 05:47, 8 di junio 2009 (UTC)
il ne respondas nun. ;( Fafnir 07:22, 9 di junio 2009 (UTC)

Fencing (category)Redaktar

kar Artomo,
category:Fencing es kategorio:Skermado o Skermo (od altro)? Fafnir 06:34, 13 di junio 2009 (UTC)

Me preferas "skermo". - Artomo 10:40, 13 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 02:43, 14 di junio 2009 (UTC)

fenifado vice fenorekoltadoRedaktar

Kar Artomo,
ido-france indikas por "fenaison" fenifado. Fafnir (talk) 04:12, 6 di junio 2012 (UTC)

La nuanci esas meaopinione tala: fenorekoltado = “kolektar feno de agro”, fenifado = “produktar feno por bovi”. --Artomo (talk) 07:12, 6 di junio 2012 (UTC)
O.K. danko. Fafnir (talk) 07:32, 6 di junio 2012 (UTC)

Fermentation (biochemistry)Redaktar

Kar Artomo,
Fermentation (biochemistry) esas fermentacado (biokemio)? Fafnir (talk) 06:59, 7 di marto 2012 (UTC)

"Fermentaco" suficas. En Ido la fenomeno aludas nur a biokemio, ka ne? --Artomo (talk) 09:15, 7 di marto 2012 (UTC)
Danko. yes ma l'angla wikipedia havas multa artikli en subkategorio. Fafnir (talk) 19:47, 7 di marto 2012 (UTC)
O.K. Segun bezono on povas adjuntar atributo inter parentezi. --Artomo (talk) 08:34, 8 di marto 2012 (UTC)

FIFA World CupRedaktar

Kar Artomo,
FIFA World Cup esas FIFA mondokupo or mondkupo? Fafnir 10:05, 12 di julio 2010 (UTC)

En la recenta mesaji che la “Idolisto” uzesas da James Chandler “Mondo-Kupo FIFA” e da Hans Stuifbergen “konkurso di la Mondala Championeso di Futbalo”. La skribanti esas tre experta, ma me pensas ke “Mondala Kupo di FIFA” esus plu bona. Artomo 11:09, 12 di julio 2010 (UTC)
Anke la pagino pri Kupo dil Mondo di Futbalo devus maopinione rinomizar kom “Mondala Kupo di Futbalo”. Artomo 12:52, 12 di julio 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 16:33, 12 di julio 2010 (UTC)

fighterRedaktar

kara amiko,
en fighter pilot (Angla) esas plu chasero ke kombatanto? Fafnir 00:06, 10 di junio 2008 (UTC)

On mustus trovar apta vorto per semantikala sistemo di Ido e ne tradukar vortope vorti di nacionala lingui. Exemple segun la Finlandana expreso l’ Angla “fighter pilot” (= “kombatero-pilotisto”) esus “destruktisto-fluganto”. Me inventas por tu vorto “kombato-pilotisto”, kad aptesas? – Artomo 09:15, 10 di junio 2008 (UTC)
Danko. me kreas ta vorto segun to. Fafnir 20:50, 10 di junio 2008 (UTC)

Financial economics (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Financial economics esas financala ekonomiko? Fafnir 18:02, 20 di novembro 2011 (UTC)

Yes, bona (quankam l' atributo semblas superflua). Artomo 18:35, 20 di novembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 20:37, 21 di novembro 2011 (UTC)

Financial markets (Category)Redaktar

Kar Artomo,
[Category:Financial markets] esas borsi? Fafnir 18:02, 20 di novembro 2011 (UTC)

"financala merkato" esas plu abstrakta kam borso. Artomo 18:29, 20 di novembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 20:37, 21 di novembro 2011 (UTC)

Financial statements (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Financial statements esas financala etati? Fafnir 21:55, 22 di januaro 2010 (UTC)

Yes, bona. Artomo 15:57, 23 di januaro 2010 (UTC)

Firearm actions (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Firearm actions esas paf-armo funcionado? Fafnir 20:19, 20 di junio 2010 (UTC)

Paf-armo funcionado semblas uzebla. En la Finlandana Wikio la kategorio esas “Armotekniko”, do on povas pensar pri la temo anke diferante. Artomo 17:47, 28 di junio 2010 (UTC)

Firefighting equipment (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Firefighting equipment es pumpistilo? Fafnir 07:46, 9 di julio 2009 (UTC)

Ankore desfacila trovar respondo! Quan tu pensas pri “kontrebrulo-aparato”? - Artomo 09:39, 9 di julio 2009 (UTC)
Danko ma fire indikas fairo ed incendio? Fafnir 06:23, 10 di julio 2009 (UTC)
Me pensas ke "brular", "brulo" havas maxim larja senco. Anke fairo brulas ed incendio brulas ed altralatere fairo od incendio esas nur evento – o ka me pensas nekorekte pri "brular"? Ante brulo/fairo on parolas pri kontrebrulo-aparato, ma dum fairo/brulo, pri fair-extingo-aparato, o quale? Ka ex. l’Angla "fire blanket" povas esar kontrebrulo-kovrilo o fairo-kovrilo (kovrilo de fairo)? - Artomo 09:07, 10 di julio 2009 (UTC)
Kategorio:Kontrebrulo-aparato.Fafnir 20:45, 10 di julio 2009 (UTC)

Fireplaces (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Fireplaces esas herdi? Fafnir 21:22, 17 di marto 2010 (UTC)

Forsan “herdo” esas tro exakta kom kategorio. Ka “faireyo”? Artomo 08:48, 18 di marto 2010 (UTC)
yes, danko. Fafnir 06:04, 19 di marto 2010 (UTC)

Fish anatomyRedaktar

Kar Artomo,
Fish anatomy esas fishanatomio? Fafnir 06:08, 1 di septembro 2011 (UTC)

Pro la korekta pronunco di la digramo -sh-, forsan la streketo esas bezonata: "fish-anatomio". Anke "fishal(a) anatomio" esas uzebla. Artomo 08:46, 1 di septembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 18:21, 1 di septembro 2011 (UTC)

Fish dishes (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Fish dishes esas Fisho dishi? Fafnir 19:48, 29 di julio 2010 (UTC)

Yes, ma kun la streketo (fisho-dishi) o skribita kune (fishodishi). Artomo 07:37, 30 di julio 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:03, 30 di julio 2010 (UTC)

Fish sorted by classification (Kategorio)Redaktar

kar Artomo,
Category:Fish sorted by classification es fishi asortita o klasifikita per klasifiko? Fafnir 01:41, 26 di junio 2009 (UTC)

Me pensas ke "fishi asortita segun klasi" o "… segun tipi" o "… segun klasifiko". Ka "klaso" o "tipo" esas zoologiala termino? - Artomo 05:51, 26 di junio 2009 (UTC)
Danko. ne savas. Kategorio:Fishi asortita segun klasifiko. Fafnir 18:25, 26 di junio 2009 (UTC)

first aidRedaktar

kar Artomo,
first aid es unesma sokurso? Fafnir 06:56, 20 di junio 2009 (UTC)

Yes, semblas ke “sokursar” esas apta verbo. - Artomo 06:00, 22 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 06:30, 22 di junio 2009 (UTC)

Flag carrierRedaktar

Saluto! Quale on povas adaptar "flag carrier" aden Ido? Ka "nacional aviacofirmo"? --Katxis (talk) 08:27, 30 di septembro 2015 (UTC)

Yes, tua Idala versiono esas certe plu informiva kam esus la vortopa tradukuro posibla de l'Angliana.

flatbreadRedaktar

kar Artomo,
flatbread es plana pano, planapano (od altro)? Fafnir 08:19, 19 di junio 2009 (UTC)

Semblas ke "plana pano" esas fonto-linguala (en: flatbread, de: Fladenbrot, es: pan plano). - Artomo 06:08, 22 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 06:30, 22 di junio 2009 (UTC)

flat outRedaktar

Kar Artomo,
flat out havas lua pagino hike. Pregas facar ibe od adjuntar en flat? Fafnir (talk) 03:54, 22 di marto 2012 (UTC)

Tala kozo esas granda principala afero en la konstrukto di la dicionario, qua efektigas quale la uzanto di la dicionario trovas to quon lu volas trovar. La kombinuro di verbo e prepoziciono (od adverbo) ne esas vorto ma sintagmo (od idiotismo). Se omna tala kombinuri havus sua propra pagino, la semantikala demonstro esus dispersita, altre dicante, tre desfacila por la uzanto di la dicionario. Mea opiniono (kom lexikisto) esas, ke ni kolektas omna tala expresaji aden un pagino.
La fakto esas, ke en altra vortari, mem en la Angliana, havas pagini kun rubriko “verbo + adverbo / prepoziciono”. Kom mediacanta moyeno ni povas uzar ridirektili, qui konektas la diferanta principi di la dicionarii. --Artomo (talk) 07:51, 22 di marto 2012 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 23:13, 22 di marto 2012 (UTC)

Flexible-fuel vehicle e MultifuelRedaktar

Kar Artomo,
Flexible-fuel vehicle e Multifuel esas polikarburanto o polifuelo (Chabi1 kreis Veturo di flexebla fuelo)? Fafnir (talk) 20:06, 10 di julio 2012 (UTC)

Tre komplexa kozo! Unesme: La senso di la verbo flexar esas tro konkreta, do “flexebla” ne esas apta hike. Duesme: karburar esus bona verbo hike, pro ke ol signifikas “preparar la mixuro gasa, explozala quan on destinas ad alimento di explozomotori”. Ma karburanto esas “to qua karburas” (la kontenajo di la pagini bezonas korektigo). Plu bona sufixo esus .aj: karburajo = (en transitiva verbi) kozo karburata / -ita / -ota. Triesme: la posibla prefixi esus "multi-" o "poli-". Forsan "poli-" esas plu internaciona en ca kozo kam "multi-" (- o kontree?).
Tale uzebla vorti meaopinione esus: polikarburajo, polikarburajala veturi. Ma quaresme: "karburajo" semblas tre stranja, se on komparas kun vorto fuelo. Ol semblas tre Angliatra, ma probable uzebla malgre la Anglieso.
Fine: ka "polifuelo", "polifuelala veturi" aptesas? Me deziras ke vi trovos solvuro. -- Arto (talk) 07:39, 11 di julio 2012 (UTC)
Danko. Me kopias lo por Chabil1 en wikipedio.Fafnir (talk) 20:11, 11 di julio 2012 (UTC)
Me ne parolas la linguo. Se vi kredas ke "polifuelala veturi" esas la maxim bona traduko, me aceptas ol. Me havas multa problemi kun prefixi, sufixi e korelativi Ide do me selektos via traduko kam la maxim bona trovebla. --Chabi1 (talk) 05:33, 12 di julio 2012 (UTC)
Kara Chabi! Me ne esas oraklo, do mea respondi ne esas la finala rezolvuri. Mea metodo esas altralatere ponderar pri la expresuri komencante de la semantiko e serchar la moyeni inter la Idala vorti e sufixi por la expresuri, ed altralatere serchar maxim larja suporto vortala inter la fontolingui. --Arto (talk) 06:06, 12 di julio 2012 (UTC)
Jes, me savas ke tu ne esas oraklo :) . Me kredas tu nam tu havas metodo por selektar vorti (serchanta en la vortaro, komparanta kun altra lingui ktp.). Me, kun mea nivelo, ne savas multa vorti e omnatempe me serchas en vortaro. Me ne konocas la mekanismi di vorto-kreado ma me vidis ke tua metodo esas logikala e racionala, pro to me kredas tu. --Chabi1 (talk) 11:47, 12 di julio 2012 (UTC)

flocculateRedaktar

kar Artomo,
(finings) flocculate es flokifar? Fafnir 19:23, 21 di julio 2009 (UTC)

Yes, posible. - Artomo 17:01, 22 di julio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 18:57, 27 di julio 2009 (UTC)

fono e sonoRedaktar

kar Artomo,
Es stranja to du vorti per la sama senco? Fafnir 03:48, 14 di junio 2009 (UTC)

Yes, lia senco esas preske sama ed esas desfacila savar la difero. Me pensas ke sono esas plu generala kam fono, qua esas konektita a fonetiko, qua studias la homala produkto di parolo. Forsan kurte fono esas sono de homala (o semblanta) parol-organo e sono esas konektita ad alteranta alteso quale en muziko. Esas anke voco qua esas konektita a konteno di parolo, opinioni. - Artomo 09:05, 14 di junio 2009 (UTC)
Yes. ma nulu vorto en angla specifika per fono? Fafnir 02:15, 15 di junio 2009 (UTC)
En linguistiko uzesas en la Germaniana “Phono”, en la Finlandana “fooni” . Anke en l’Anglian esas prefixo “phono-“, ma nula nedependanta vorto existas. “Phone” ne aptesas pro ke ol esas abreviuro de “telephone”, do la problemo restas. - Artomo 05:47, 15 di junio 2009 (UTC)

fonografilo e fonografoRedaktar

kar Artomo,
Dyer indikas fonografilo per phonograph. Fafnir 04:23, 15 di junio 2009 (UTC)

Fonografo esas “ago di fonografar”, e fonografilo esas “l’utensilo en fonografo”. Nula problemo, ankore nur la paginala konteno mankas. - Artomo 05:51, 15 di junio 2009 (UTC)

Food additiveRedaktar

kar Artomo,
food additive es nutrivo-adjunto? Fafnir 05:26, 19 di mayo 2009 (UTC)

Me ne savas, ma forsan bona esus “nutrivala adjunt.ajo” (o mem “nutrivala plusajo”?). Artomo 08:36, 19 di mayo 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 18:03, 19 di mayo 2009 (UTC)

Food and drink preparation (Kategorio)Redaktar

kar Artomo,
Category:Food and drink preparation es Kategorio:Nutrado preparado o preparajo? Fafnir 09:06, 22 di novembro 2009 (UTC)

Ka "nutrajopreparo"? (Evitante la trouzo dil ad-sufixo.) Artomo 14:52, 22 di novembro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 20:30, 23 di novembro 2009 (UTC)

Food preparation appliances (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Food preparation appliances esas Koquili preparajo? Fafnir 05:38, 12 di marto 2010 (UTC)

Se on koquas, on bezonas varmegeso, ka ne? Do per “koquilo” on rostas, risoligas, boliigas, edc. Plu generala esus “manjigilo” per qua on povas anke pistar, grindar, frikasar edc. Artomo 07:38, 12 di marto 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 20:24, 14 di marto 2010 (UTC)

Food preservation (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Food preservation esas nutrivo prezervo (o prezerveso)? Fafnir 08:05, 3 di mayo 2011 (UTC)

Ne esas en Ido verbo "prezervar", ka ne? Se la apta verbo esas "konservar", ni havas kom la nomo pri la ago "nutrivokonservo". Artomo 08:26, 3 di mayo 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 00:21, 4 di mayo 2011 (UTC)

Food services occupations (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Food services occupations esas restaurado-mestiero? Fafnir 22:07, 20 di marto 2010 (UTC)

En la Germana Wikio la kategorio esas “Personen (Essen und Trinken)” = Personi (manjado e trinkado), en l’Italiana Wikio “Professioni della ristorazione” = Profesioni di la restoro”. Me prizas l’Italiana versiono “Profesioni di la restoro”. (Ni ne mustas sempre imitar l’Angla Wikio.) Artomo 09:20, 21 di marto 2010 (UTC)
danko ma "profesioni di la restoro" o "profesioni di restoro" o "restoro-profesioni" (od altro)? Fafnir 07:11, 25 di marto 2010 (UTC)
Por me aptesas “restoroprofesioni”. Me ne timas longa vorti ma en kelka lingui ne existas longa (kompunda) vorti, e parolanti di tala lingui esas ofte kontre longa vorti. Artomo 10:40, 25 di marto 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 18:25, 25 di marto 2010 (UTC)

Forced migration (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Forced migration es Koakte migrado? (od altro) Fafnir 06:45, 14 di junio 2009 (UTC)

Kun participo pasiva “koaktita migrado”. Esas anke verbo impulsar ma me ne savas, kad ol aptesas hike. - Artomo 09:11, 14 di junio 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 23:15, 14 di junio 2009 (UTC)

formacar - formizarRedaktar

form + .ac? + .ar Fafnir 03:06, 23 di mayo 2008 (UTC)

Vortifanta sufixo ac ne existas en Ido. Una radiko esas formac- ed altra esas form-. Per mea matrala linguo me konceptas, ke existas difero inter formacar e formizar. – Artomo 05:50, 23 di mayo 2008 (UTC)
en Dyer Angla ad Ido uzas formacar ma de Ido ad Angla uzas formizar. Me ne komprenas, tu povas kompletigar ta vorti. Fafnir 06:06, 23 di mayo 2008 (UTC)

Formal insignia (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Formal insignia esas formala insigni. Fafnir 06:52, 27 di februaro 2010 (UTC)

Por me hike “formala” esas neprezica vorto, kande la kozo koncernas povo. Meaopinione “povala insigni” esus plu exakta, ma forsan la parolanti di la fontolingui povas aceptar ol nur pos pondero. Artomo 11:27, 27 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 19:37, 27 di februaro 2010 (UTC)

Formalwear (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Formalwear esas mondumala o ceremoniala vesti? Fafnir 23:42, 27 di junio 2011 (UTC)

Videz galavesto se ol helpus. Artomo 08:24, 30 di junio 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 18:32, 2 di julio 2011 (UTC)

forteso and laxesoRedaktar

Kar Artomo,

Se forteso signifikas strength, pose laxeso signifikas weakness? Razorflame 20:03, 26 di decembro 2009 (UTC)

“Laxeso” is in my opinion connected to slackness, looseness, and then weakness. – Please, do not mix languages (not happened here!). To you, it is putting some Ido words in your mother tongue but for me it is mixture of two strange languages creating a new one which rules only you know. Artomo 10:31, 27 di decembro 2009 (UTC)
Yes, me pensas laxeso ad signifikas laxness komence, ma pose me pensos ke ol povis signifikas weakness nam ol esis antonimo pri forteso. Razorflame 21:21, 27 di decembro 2009 (UTC)
Do you think laxeso could signifikas laxness? Razorflame 18:01, 28 di decembro 2009 (UTC)
Yes, it could. Artomo 19:33, 28 di decembro 2009 (UTC)

fouléeRedaktar

Kar Artomo,
[http://www.ido-france.org/Dictionnaire/Dico.php ido-france[ indikas pazo-preso ma semblas anke pazego od altri? Fafnir (talk) 02:39, 27 di novembro 2012 (UTC)

franc o franca autoriRedaktar

Kara amiko,
Per wikipedio la kategorio es franc o franca autori (od altra)? Fafnir 07:06, 20 di agosto 2008 (UTC)

Ido permisas elizionar la finala vokalo, se la sequanta vorto komencas per sama od altra vokalo, ka ne? Por me du o mem tri diferanta vokali l’una pos l’altra ne esas desfacila pronuncar (ex. “Franca autori”), ma en kelka naturala lingui du vokali l’una pos l’altra ne uzesas, do ta-okazione on preferas l’ eliziono (ex. “Franc autori”). – Artomo 08:14, 20 di agosto 2008 (UTC)
Danko. Fafnir 19:11, 20 di agosto 2008 (UTC)

Fraternal and service organizations (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Fraternal and service organizations esas fratala e servado organizuri? Fafnir 20:24, 14 di marto 2010 (UTC)

L’amba atributi mustus esas en adjektivala formo: “fratala e servanta organizuri”, ma me ne prizas l’Angla imitanta versiono pro ke “servar” signifikas anke “ganar salario pro la laboro”. L’organizuri helpas sen recevar pekunio, ka ne? Se ni pensas pri la funcioni dil organizuri, li esus “sociale sokursanta organizuri”. Artomo 09:05, 15 di marto 2010 (UTC)
Danko ma kad per Category:Welfare and service organizations Fafnir 18:35, 16 di marto 2010 (UTC)
Me inventis “bon-standala organizuro” (=organizuro di la bona stando). Me pensas ke la kategorio-sistemo en l’Angla Wiki ne esas logikoza e bone subdividita. Min komplexa divido esus plu bona pro ke diversa organizuri havas multa lateri e tipi en lia aktiveso. Exemple on ne povas lokizar la Reda Kruco nur un loko en ca hierarkio. L’Angla Wiki ne devas esas la normo e modelo quan on mustas imitar per Ido. Artomo 19:34, 16 di marto 2010 (UTC)

freeRedaktar

kara amiko.
+ gratuita?. Fafnir 07:25, 14 di mayo 2008 (UTC)

Exemple "free book" = gratuita / senpagenda libro. – Artomo 09:28, 14 di mayo 2008 (UTC)

"frontispico"Redaktar

Me remarkis ke le Wiki en Esperanto uzas tre simpla vorti, ex. "Ĉefpaĝo", dum ke ni havas la rare uzata "Frontispico". Me memoras ke, kande me olim komencis lernar Ido, me devis serchar la defino di frontispico nam me ne konocis lu mem en la Franca. Quo esus mala pri "Chefpagino"? --TheLazyDog (diskuto) 15:41, 6 jan. 2017 (UTC)

Me questionis samamaniere kande Wikivortaro komencis funcionar ye 2005. Ni Idisti debatis pri la temo, e me kom nova adheranto aceptis la opinioni di la experioncoza samideani. Nun me esas tre kustumeskinta kun la vorto frontispico. Ulu Hispaniano helpis ni lansar la sistemo di la Wikivortaro. Regretinde me ne memorigar lua nomo e nur IP-adreso esas en la historio pri versionaro di la frontispico. Probable la debato esas trovebla en ula arkivo di Yahoo-listo cirkum printempo 2005. --Arto (diskuto) 18:31, 6 jan. 2017 (UTC)

ftizioRedaktar

Quala semantikala laboro bezonesas por la vorto ftizio? --TheLazyDog (talk) 04:36, 2 di januaro 2017 (UTC)

furnishing e furnitureRedaktar

kar Artomo,
Furnishings esas subkategorio de furniture. Fafnir 04:53, 27 di decembro 2009 (UTC)

Me pensas inverse. Kom superkategorio “furnishing” = furnisili, garnisili (, moblaro?), ed kom subkategorio “(a piece of) furniture” = moblo, mobli. Artomo 10:44, 27 di decembro 2009 (UTC)
qua inter “furnishing” = furnisili, garnisili (, moblaro?.) Fafnir 06:29, 28 di decembro 2009 (UTC)
Ico esas problemo dil Angliana linguo. Forsan me ne komprenas korekte la nuanci di l’Angla. Por me “furnisili” (furnishing) esas mobli, mati, tapisi, kurteni, lampi edc. Artomo 13:51, 28 di decembro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 21:17, 28 di decembro 2009 (UTC)

"Fyordo" o "Fiordo"?Redaktar

Saluto itere! Me remarkis, ke semblas esar neoficala ma kustumala regulo en qua onu ne skribez "y" pos konsonanto. Exemple: "studiar" vice "studyar", "ciana" vice "cyana", "cianido" vice "cyanido". Tamen, "foyo", "joyar", "lojeyo", e.c. esas uzata vice "foio", "joiar", "lojeio", rispektive. Or me observis, ke on oficaligis "fyordo" vice "fiordo"! Segun la KGD, "fiordo" esus pronuncata quale "fyordo"; se on imitas la "neoficala" adopto di "ciana" (olqua esas la espelo Hispana ed Italiana), do on devas adoptar "fiordo" (olqua esas anke la espelo Hispana ed Italiana). Quon vu opinionas? --TheLazyDog (talk) 20:51, 11 di oktobro 2015 (UTC)

Me pensas, ke unesme ni mustus saciesar a to, quo esas kustumo nun en Ido. On povas vekigar debato en larja areno pri ca temo, se ol esas debadinda.
On mustas distingar y – quo esas konsonanto inter vokali – ed i – quo esas mivokalo en certena kuntexto. Ni devas remarkar, ke anke internacioneso efektas a selekto di la vortoformi. Exemple la radiko studi- esas plu internaciona kam study- esus. La formo fyordo venas probable de la Norvegiana vorto fjord (en quo j = Idala y).
Fine la difero pronucala inter y ed i en ca kazo esas tre migrega, ke esas plu bona donar familiara formo por la okulo (= skribofromo) kam por la orelo (pronuncomaniero). --Arto (talk) 17:01, 12 di oktobro 2015 (UTC)
Vu skribis:
«[E]sas plu bona donar familiara formo por la okulo (= skribofromo) kam por la orelo (pronuncomaniero).»
Or, ica (tre justa) frazo esas bona motivo por adoptar «fiordo», nam «fyordo» esas uzata en nula linguo. Ica esas do la min internaciona formo posibla. Kontree, du bona motivi justifikas la adopto di «fiordo».
Unesme, «fiordo» ya esas uzata en la Italiana, en la Angla (originala skriboformo), en la Franca (segun la nova ortografio Franca) ed en la Hispana (me povus inkluzar la Portugalana, en qua on anke skribas «fiorde»), do «fiordo» tote esas «familiara formo por la okulo».
Duesme, la «i» di «fiordo» similesas la «j» originala plu bone kam la «y» di «fyordo», do ol esas maxim bone «familiara formo por la okulo».
Omnamaniere, «fiordo» esas plu internaciona kam «fyordo» ed on agnoskez, ke «fiordo» esas plu facile pronuncebla kam «fyordo». --TheLazyDog (talk) 22:40, 12 di oktobro 2015 (UTC)
O.K. Mea eroro. La kauzo esis, ke me savas lingui di mea vicina landi: (no sv et + de cs) fjord, anke (en) fjord = fiord. Me pensis ke la nordala lingui (no sv) donas la "originala" formo en ca kazo. Per la relato di j < > y me pensis, ke la Idala formo, bone bazizita, esus fyordo. Me ne esis tote senbaze eroroza : ) Ma laste, ni ne decidos ca kozo. Se tu volas, tu povas propozar la chanjo a la Linguala Sekretario o donar ca temo por la Linguo-listo. --Arto (talk) 05:59, 13 di oktobro 2015 (UTC)
Regretinde, la verki da la Linguala Sekretario (qua aceptis «cyana») ne plus esas «oficala» segun la ULI kam mea verki o vua verki. Anke, me livis la Linguolisto pro manko di tempo e pro manko di abuto. Interesive, esabas nula mesajo depos mea departo. Vere, sequar vua du propozaji pri ca temo esus quale abandonar la temo ipsa. Komence, pro quo ne adjuntar "fiordo" kom neoficala sinonimo? --TheLazyDog (talk) 11:48, 13 di oktobro 2015 (UTC)
Me ne esas diktatoro hike! Omna esas posibla, anke neoficala formi – kun signo pri neoficaleso. Me amas ca linguo e me ne volas, ke hike naskos pelmelo, qua ekpulsos Idisti nova e nenova. Ni mustas esar yusta e tolerema, por ke Ido restez en bona stando malgre diferanta opinioni. --Arto (talk) 18:30, 13 di oktobro 2015 (UTC)
Nu! quale vua mesajo relatas la mea? Me tote ne konsideras, ke vu esas diktatoro. Anke me volas nulamaniere, ke vu ekpulsez Idisti. Me ne esas la suporto di tala ekpulso; la ULI, qua ekpulsis sioro Madonna de la Idolisto che Yahoo, esas lo. Mea questiono esas, ka me darfas adjuntar «fiordo» kom neoficala sinonimo di «fyordo». --TheLazyDog (talk) 16:22, 14 di oktobro 2015 (UTC)
Exakte talatipa pregin me pensis. On ne darfas demandar mea konsento por nova pagino. Laborez ma responsive – dum neresponsiveso me esas kom administranto :) --Arto (talk) 06:01, 15 di oktobro 2015 (UTC)
Me konkordas. Me do kreis «fiordo» kom neoficala sinonimo di «fyordo».
Forsan ne bezonas sempre repetar omno. Anke simpla ridirektilo povas suficar, exemple cyana. --Arto (talk) 18:06, 15 di oktobro 2015 (UTC)
Tamen, qua pagino esus la precipua? --TheLazyDog (talk) 18:12, 15 di oktobro 2015 (UTC)
Lo esas la questiono omnakaze! Me preferas plu anciena formo od “oficala” quankam ol esas nekorekta, pro ke tala formi esas en altra dicionarii. --Arto (talk) 18:17, 15 di oktobro 2015 (UTC)
Me deskonkordas kun tala logiko. Multa Ido-dicionarii uzas la «gepatri»-sistemo quankam la nun «korekta» formo esas la «genitori»-sistemo. Pro quo repetar la olda formo se ol esas eroro? --TheLazyDog (talk) 18:32, 15 di oktobro 2015 (UTC)
Ve! Me ne pensis tala anciena vorti. Gepatri e talatipa vorti esas ya obsoleta (anke hike esas kategorio por oli). Me pensis la relato uzata vorti e la vorti, qui nun esos markizita kom ”neoficala”, pro ke li ne esas en nuna dicionarii Idala. --Arto (talk) 15:37, 17 di oktobro 2015 (UTC)
Reiri al la uzanto paĝo de "Artomo/Arkivo/pri vorti F".