(diriger) direktar
(géom., mener une ligne) trasar
mener à travers : traduktar
mener par la main : duktar per la manuo
mener à la lisière : duktar per sustenili
mener grand train : vehar rapide
mener grande vie : vivar luxoze
mener une vie d'ermite : vivar quale ermito