Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti E

Active discussions

Yen mea anciena respondi pri vorti (E).

E od ed?Redaktar

Ante y, quo esas uzata: e od ed? Danko, Malafaya 13:53, 15 di februaro 2009 (UTC)

Idala y esas mi-vokalo (o mi-konsonanto). Meaopinione ol esas plu konsonantala kam vokalala, do e avan y-. - Artomo 15:46, 15 di februaro 2009 (UTC)
Danko. Malafaya 16:06, 15 di februaro 2009 (UTC)

(2) E od ed?Redaktar

La selekto inter e / ed (anke: o / od, a / ad) semblas l’ uzo di elizionebla vokalo. Se ulu ne povas pronuncar (sen desfacileso) du vokali un pos l’altra, on povas adjuntar –d por separar la du vokali. La tipologiala principo che la lingui dil mondo esas, ke on preferas la silabo-strukturo ”konsonanto-vokalo”. Anke en Ido tendencesas a ta principo, do adjuntebla –d posibligas la preferinda silabo. - Artomo 07:33, 24 di februaro 2009 (UTC)

kara amiko,
(Approximant_consonant) me pregas tu skribas paragrafo pri en la pagino di wikipedio por ido. Fafnir 21:45, 23 di februaro 2009 (UTC)

Me ne promisas, ma prenas en memoro. - Artomo 07:33, 24 di februaro 2009 (UTC)

eating disordersRedaktar

kar Artomo,
eating disorders es "perturbeso a manjar"? Fafnir 04:30, 4 di mayo 2009 (UTC)

Ka "perturbo (-i) en manjo"? Artomo 06:35, 4 di mayo 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 07:15, 4 di mayo 2009 (UTC)

échappementRedaktar

kar Artomo,
Per "échappement" Ido-France indikas eskapo ma me semblas es anke eskapilo? Fafnir 21:39, 26 di septembro 2009 (UTC)

Se ol esas ambe akto e moyeno. Artomo 11:59, 29 di septembro 2009 (UTC)

échouage ed échouementRedaktar

Kar Artomo,
"échouage" esas volata, "échouement" ne. Pregas revizar li. Fafnir 00:18, 11 di februaro 2012 (UTC)

Ve ne! Me ne povas vidar tala nuanci en la Franciana. Me nur kopiigas la Franciana vorti, quin me trovas en la vortolisti. --Artomo 08:38, 11 di februaro 2012 (UTC)
échouage "L'échouage est volontaire; il s'oppose à l'échouement qui est subi, par exemple lors d'un naufrage, ou d'une manœuvre manquée." Fafnir 00:50, 12 di februaro 2012 (UTC)

edipusRedaktar

Kar Artomo,
En Franca Œdipe havis solvita uno enigmato ma ne esas generala nomo por to. "le complexe d'Œdipe" esas generala nomo por puerulo qua amas sua matro. Fafnir (talk) 04:39, 8 di oktobro 2015 (UTC)

Yes, la plusa signifiko "amanto di sua matro" por Edipus esas konocata anke en la Finlandano, ma la "facile divinanto pri enigmati" ne esas. Do ca tradukuro mustas esar ula altro en la Franciana same kam en la Finlandano. Voluntez e korektigez. --Arto (talk) 06:01, 8 di oktobro 2015 (UTC)
Danko. Fafnir (talk) 06:02, 10 di oktobro 2015 (UTC)

Elections (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Elections esas elekti? Fafnir 22:59, 2 di agosto 2011 (UTC)

Yes, "elekti", forsan plu exakte "elektotipi", ma pro quo anke en singularo "elekto" ne esus apta? Artomo 08:02, 3 di agosto 2011 (UTC)
ok elekto, danko. Fafnir 16:50, 3 di agosto 2011 (UTC)

elektroskopoRedaktar

kar Artomo,
en la semantiko "konstatar l'elektrozeso" ma me ne havas hike ta vorto do me proposas "konstatar l'elektrostatiko"? Fafnir 07:32, 19 di februaro 2010 (UTC)

“elektr-oz-es-o” esas uzebla vorto ma me ne savas kad ol aptesas juste hike. Kad “konstatar elektrala potentialo”? Artomo 10:14, 19 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 20:22, 21 di februaro 2010 (UTC)

elongaciono od elongacoRedaktar

kar Artomo,
ido-hispania indikas elongaco? Fafnir 08:39, 31 di mayo 2009 (UTC)

Quale tu vidas, la vorti di la fontolingui havas parto -ion-. Propable en la Hispana dicionario esas eroro. Artomo 08:44, 31 di mayo 2009 (UTC)

embrionoRedaktar

Kad, en la defino di "embriono", la vorto "certena" esus plu justa kam "certa"? --TheLazyDog (diskuto) 13:10, 22 sep. 2017 (UTC)

Preske omna defini esas kopiigita de existanta vortari. Se ula vorto esas nekorekta, la fonto esas ofte altraloke. Altralatere ni ne devas fidar altra fonti, se tu trovas klara kulpajo. Korektez se bezonesas! La difero inter certena e certa esas anke a me desfacila. --Arto (diskuto) 13:18, 22 sep. 2017 (UTC)

Emergency medical responders (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Emergency medical responders esas urjanteso medikala respondisti? Fafnir 05:26, 9 di mayo 2011 (UTC)

Me ne trovas ulo. En mea linguo tala homo esas "unesma-flegisto". Se ni pensas sen l'Angla modelo, me trovas "acidenteyala flegisto" (acidenteyo = loko di acidento). Artomo 12:34, 9 di mayo 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 22:35, 9 di mayo 2011 (UTC)

emotional expressionRedaktar

Kar Artomo,
emotional expression esas sentimento (kam emotional attitude? Fafnir 00:18, 15 di januaro 2012 (UTC)

Me ne exakte savas la nianci di la Angla, ma vortopa tradukuro esus ya "emotional(a) expreso". --Artomo 14:52, 15 di januaro 2012 (UTC)
Danko. Fafnir 01:16, 16 di januaro 2012 (UTC)

employeso: Qua esas la plu korekta formi?Redaktar

Saluto, Artomo! Des-employateso, ne-employateso, o ne-employeso: Qua esas la plu korekta (in English: unemployement)?

Kun o sen streketo: "ne-employeso". (Videz anke la verbo chomar.)

Ed anke: Mondala organizeso pri komerco, Mondal organizuro pri komerco, or altra? (for English expression: World Trade Organization, French: Organisation mondiale du commerce).

Meaopinione (kun o sen streketo) "mondala komerco-organizo" sen ula emfazo. Se tu volas emfazar komercaleso, uzez "komercala organizo mondala", o mondaleso, uzez "mondala organizo komercala".

And finally, to refer to organizations like this, it's better to use "organizo", "organizeso" o "organizuro" (e.g.: Organization of Petroleum Export Countries / Organisation des pays exportateurs de pétrole = Organizo(?) / Organizuro (?) / Organizeso (?) di Stati Exporteceri di Petrolo (?).

La bazala formo (= akto de la verbo) esas organizo. Se tu emfazas la stando di la kozi: organizeso, se tu emfazas la rezulto de la akto: organizuro. Quale tu vidas, Ido posibligas multa alternativi. Artomo 07:55, 26 di agosto 2010 (UTC)

Danko ed amikale, Joao Xavier 13:03, 23 di agosto 2010 (UTC)

emulsino od emulsuroRedaktar

kar Artomo,
me semblas ke emulsino ne existas (ne pagani en altra wikipedii). Fafnir 05:44, 1 di junio 2009 (UTC)

Quale ne existas, ex. esas en la Franciana Wiki. Amba vorti esas bezonata. Artomo 08:12, 1 di junio 2009 (UTC)
en wikivortaro ma ne en wikipio. Fafnir 19:56, 1 di junio 2009 (UTC)
En Wikipedio esas apta kolektar termini per ridirektili aden un pagino, se la temo demandas trakto en un pagino. (Videz anke sequanta respondo.) Artomo 05:49, 2 di junio 2009 (UTC)

en / yeRedaktar

When mentioning something "in time", should I use en or ye? According to the 'en' word page, it can be used for time (en septembro) but I always see 'ye' used in the Ido-Listo (ye 12 kloki di Europa centrala). Qua on darfas uzar? Malafaya 15:41, 23 di februaro 2009 (UTC)

Me recevis mea savo pri Ido de Kompleta gramatiko detaloza (KGD) kande me lerneskis Ido. KGD docas ke "en" koncernas l’ internajo di loko e tempo, e "ye" koncernas loko o dato exakta. Pri "en septembro" on povas pensar ke "septembro" esas nepreciza e longa tempo (ma kun limiti per 1ma e 30ma dii). Kontree "ye 12 kloki" esas preciza e kurtega punto en tempo. - Artomo 19:47, 23 di februaro 2009 (UTC)

Energy storageRedaktar

kar Artomo,
Energy storage esas energio enmagazinigado? Fafnir 08:51, 1 di januaro 2010 (UTC)

Me pensas ke “enmagazinigar” esas tre konkreta. Ka ni selektus kom radiko “konsignar”, “konservar” o “depozar”? Me ne savas, ma se on mustas selektar, me uzus “konservar”, do “energiokonserv(ad)o”, “energiala konserv(ad)o”, “konserv(ad)o di energio”. Artomo 12:03, 6 di januaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 21:42, 6 di januaro 2010 (UTC)

Engine fuel system technology (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Engine fuel system technology esas motoro kombusteblajo sistemo teknologio? Fafnir 21:23, 4 di agosto 2011 (UTC)

La Angla nur juntas vorto pos vorto e kreas obskura serio de vorti. Tu ne igez samamaniere :) La interpreturo (((engine fuel) system) technology) donas "technology of system of engine fuel" qua propable ne esas korekta. La interpreturo ((engine (fuel system)) technology) donas "technology of fuel system of engine". Ol povas esar "teknologio di fuelosistemo motorala" ma "sistemo" esas plu exakte "uzo", do me sugestas "teknologio di fuel-uzo motorala". Artomo 07:55, 5 di agosto 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 21:48, 5 di agosto 2011 (UTC)

Engine components (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Engine components esas Motoro kompozanti o mashin-organi? Fafnir 21:48, 5 di agosto 2011 (UTC)

Ka simple "motoroparti" o "mashinoparti" segun bezono. Artomo 11:07, 6 di agosto 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 22:22, 6 di agosto 2011 (UTC)

enklitiko e klitikoRedaktar

kar Artomo,
Enclitic ridirektas ad Clitic. Fafnir 22:33, 1 di junio 2009 (UTC)

Ca ridirektilo esas apta en enciklopedio pro ke enklitiko esas un tipo de klitiki, ma en vortaro amba vorti mustas havar propra pagino kun tradukuri. Artomo 05:37, 2 di junio 2009 (UTC)

entote e totajoRedaktar

kar Artomo,
totality (o totalité) indikas "totajo" ma forsan "entote"? Fafnir 18:03, 19 di mayo 2009 (UTC)

Tu savas la nuanci dil Angla e Franca plu bone kam me, ma memoras ke “totajo” esas substantivo ed “entote” esas adverbo, do li havas diferanta funcioni. Artomo 05:51, 20 di mayo 2009 (UTC)

entronigar en tron?Redaktar

Fafnir (diskuto) 19:28, 20 dec. 2018 (UTC)

Qua esas tua questiono plu akurate? --Arto (diskuto) 14:08, 21 dec. 2018 (UTC)
entronigar havas "tron" kom radiko ma ne esas en ta pagino (pro ke esas prefixo?). Amikale.
La pagini pri la radiki montras nur la sufixizita vorti. Pro lo la pagino pri tron havas la formo tronigar. Tala vorti kun sufixi esas la bazo por la prefixizita vorti e la vorti kun sufixi havas ligili aden prefixizita vorti. Pro lo la pagino pri tronigar havas la ligilo entronigar. Se on kolektus omna posibla vortoformi en la pagini pri la radiki, la pagini ofte divenus tre komplexa. Tale me til nun konstruktis e konektigis la pagini. --Arto (diskuto) 10:03, 23 dec. 2018 (UTC)
Danko. Fafnir (diskuto) 03:57, 24 dec. 2018 (UTC)

enzimoRedaktar

kar Artomo,
ido-hispania indikas "fermento solvebla" ma me semblas es "fermento dissolvebla"? Fafnir 04:49, 2 di junio 2009 (UTC)

Kemio ne esas mea feldo. Komparez omna dicionarii quon li donas. Artomo 05:41, 2 di junio 2009 (UTC)

épaulardRedaktar

Kar Artomo,
Ta nomo existas: épaulard. Fafnir 20:13, 3 di decembro 2011 (UTC)

O.K. Me kredas a tu, ma pro quo uzar ridirektilo qua duktas a nulo? Ne esas posibla a me verifikar omno. Esas facila krear nova pagino exemple kun "vartas"-shablono, se la traduko esas catempe desfacila. Artomo 11:48, 4 di decembro 2011 (UTC)
O.K. danko. Fafnir 18:55, 6 di decembro 2011 (UTC)

ergotinoRedaktar

kar Artomo,
esas ergotino pro ke en idala libro ma me semblas plu bona ergotamino? Fafnir 07:33, 24 di februaro 2010 (UTC)

Me questionis pri co en la Linguolisto. Ni vartez e recevos la respondo ibe. Artomo 09:56, 24 di februaro 2010 (UTC)
Me ne recevis sate preciza respondo. Forsan esas bona krear du pagini por ergotino ed ergotamino pro ke semblas ke li esas du separata kozi en kemio. Artomo 13:14, 26 di februaro 2010 (UTC)

ervo e vechoRedaktar

kar Artomo.
semblas sinonimi? Fafnir 07:27, 24 di februaro 2010 (UTC)

La pagini kontenis multa dubitinda. Me igis kelka chanji, ma tu povas verifikar ili. “Ervo” ne existas en la basala vortari di Ido-Angla/Franca/Germana, do kad ol esas oficala? “Lentilio” esas en la expliko di “ervo” da Pesch, ma ne esas en la radikaro altraloke. Forsan ol esus korekte “lenso”. Me duras dubitar “ervo”, ma “vecho” esas meaopinione nun (plu) korekte. Artomo 09:30, 24 di februaro 2010 (UTC)

escalationRedaktar

kara amiko,
escalation en Angla <-> (conflict) skal-augmentado ? Fafnir 21:13, 3 di oktobro 2008 (UTC)

Ka nur augmento o expanso (di milito e.c.)? - Artomo 06:57, 4 di oktobro 2008 (UTC)
Danko. Fafnir 20:55, 4 di oktobro 2008 (UTC)

esmerilioRedaktar

kara amiko,
en davidmann es "merlin" (Falco columbarius) ma dicidoido es [http://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Hobby Eurasian_Hobby Falco subbuteo. Fafnir 03:26, 28 di oktobro 2008 (UTC)

esotericismRedaktar

kar Artomo,
esotericism esas esotereso? Fafnir 23:42, 28 di decembro 2009 (UTC)

Se la radiko esas esotera, “esotereso” esas korekta, ma anke “esoterismo” se ol esas konektita ad ula ideo od idealismo. Artomo 09:59, 29 di decembro 2009 (UTC)

estetikistoRedaktar

kar Artomo,
Tu chanjas aesthete ed esthete de estetikano, estetikero ad estetikisto ma en l'angla wiktionary la vorto per profesionano es beautician? Fafnir 18:47, 28 di septembro 2009 (UTC)

Estetikisto esas konektita plue a filozofio kam a beleso di konkreta kozi (“someone who cultivates an usually high sensivity to beauty, as in art or nature”). Forsan l’Angla “beautician” esas korekta ma me tre dubitas la Germaniana “Kosmetiker” e la Rusiana “kosmetolog” qui esas en Ido “kosmetikisto”. Artomo 05:39, 29 di septembro 2009 (UTC)
to es de online-translator. Fafnir 19:02, 30 di septembro 2009 (UTC)
Me recevis tala tradukuri: en beautician > fr esthéticien, en aesthete > fr esthète, fr esthéticien > en cosmetician, de Kosmetiker > fr visagiste. On ne darfas kredar blinde la tradukili. La Germana "Kosmetiker" e la Rusa "kosmetolog" esas en Ido "kosmetikisto". On mustas direte tradukar Idala vorti de Ido aden naturala lingui, ne de naturala linguo aden altra sub ula Idala vorto, ed esperas ke la tradukuri de Ido aden naturala lingui tale restus korekta. Artomo 05:59, 1 di oktobro 2009 (UTC)

etching en wikipedioRedaktar

kar Artomo,
etching esas aquaforto od aquafortajo? Fafnir 21:35, 10 di januaro 2010 (UTC)

“aquaforto” esas materio (liquido), “aquafortajo” esas posibla. Videz anke radirar. Artomo 07:04, 11 di januaro 2010 (UTC)

Ethnic groups (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Ethnic groups esas rasala grupi? Fafnir 07:33, 31 di agosto 2010 (UTC)

Forsan ni mustas uzar kom radiko etnologio od etnografio (segun bezono). Do "etnologiala / etnografiala grupi". Raso ed etnos* ne esas intersama kozi. Artomo 08:40, 31 di agosto 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 18:49, 1 di septembro 2010 (UTC)

euforbo od euforbio?Redaktar

Fafnir (talk) 03:47, 26 di oktobro 2016 (UTC)

Yes, klara eroro. Danko pro tua sorgemeso. En Estoniana euforbio esas vortope "laktofloro". --Arto (talk) 05:47, 26 di oktobro 2016 (UTC)

event en wikipedioRedaktar

kar Artomo,
Category:Astronomical events esas astronomiala eventi od astronomiala eventaji? Fafnir 21:26, 19 di februaro 2010 (UTC)

Me pensas ke “astronomial(a) eventi” esas apta. Artomo 08:18, 20 di februaro 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 20:22, 21 di februaro 2010 (UTC)

eventualRedaktar

Kar Artomo,
Che Dyer esas eventuala ma fauxamis indikas "describes something that will happen at some unspecified point in the future; it can be translated by a relative clause like qui s'ensuit or qui a résulté or by an adverb like finalement." Fafnir 01:25, 16 di agosto 2011 (UTC)

Ka F: ”éventuel, casuel” ne satisfacas che la pagino pri eventuala? Artomo 17:41, 16 di agosto 2011 (UTC)
esas pri A, ne F. Semblas "eventual" esas "at last", ne "maybe" kam eventuala? Fafnir 18:29, 17 di agosto 2011 (UTC)

Evidence law (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Evidence law esas Atesto yuro? Fafnir 22:38, 8 di januaro 2011 (UTC)

Me ne savas altra kam tua “atestoyuro”. L’esperantala Wikio uzas “indikajo” ma forsan ol ne esas bona por ni. Artomo 10:20, 9 di januaro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 22:27, 10 di januaro 2011 (UTC)

Excretion (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Excretion esas eksekreco, eksekrecajo, eksekrecuro? Fafnir 06:16, 8 di junio 2010 (UTC)

(Se la korekta verbo esas eksekrecar) akto = eksekreco, kozo = eksekrecajo, rezulto = eksekrecuro. Kom la nomo di la kategorio eksekreco esas maxim bona, ka ne? Artomo 07:44, 8 di junio 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 23:38, 9 di junio 2010 (UTC)

Execution methods (Category)Redaktar

kar Artomo,
Category:Execution methods esas exekuto metodi? Fafnir 04:01, 24 di aprilo 2010 (UTC)

metodo esas plu abstrakta kam moyeno. Tu mustas selektar inter “exekutometodo” ed “exekutomoyeno”. Artomo 07:43, 24 di aprilo 2010 (UTC)
Danko. Fafnir 17:05, 25 di aprilo 2010 (UTC)

Existentialism, ed altra filozofiiRedaktar

Saluto, Artomo! Quale ni dicas existentialism (Finlandana: eksistentialismi), "freethought" (Finlandana: "Vapaa-ajattelu") e "Age of Enlightenment" (Finalndana "Valistus") en Ido? Danko ed amikale, Joao Xavier (talk) 16:49, 8 di marto 2012 (UTC)

Kad "existentialismo", "liber(a)-pensado" e "racion(o)-epoko" aptesas? --Artomo (talk) 17:53, 8 di marto 2012 (UTC)

exothermicRedaktar

kara amiko,
exothemic en Angla = ekkalorala? Fafnir 03:45, 12 di julio 2008 (UTC)

expansionismRedaktar

kar Artomo,
expansionism es expansismo? Fafnir 22:53, 17 di junio 2009 (UTC)

Yes, se ol esas politikala e tala ideo. Videz .ism. Artomo 05:31, 18 di junio 2009 (UTC)

Explosive chemicals (Category)Redaktar

Kar Artomo,
Category:Explosive chemicals esas exploziva kemiaji? Fafnir 04:31, 16 di septembro 2011 (UTC)

Yes. Artomo 07:50, 16 di septembro 2011 (UTC)
Danko. Fafnir 20:18, 16 di septembro 2011 (UTC)

exponentiationRedaktar

kar Artomo,
exponentiation esas exponenteso? Fafnir 08:06, 27 di februaro 2010 (UTC)

Ido posibligas expresar plu exakte kam l’Angla. Tu komprenas la diferi inter (igar) “exponentigo”, (agar) “exponentago”, (esar) “exponenteso”. En l’Angla pagino skribesas pri “exponentago”, ka ne? Se tu pensas skribar pri to, ka “exponento” suficus kom rubriko, e “exponentigo”, “exponentago”, “exponenteso” en la texto segun bezono? Artomo 08:14, 28 di februaro 2010 (UTC)

Danko. Fafnir 06:12, 5 di marto 2010 (UTC)

expressivityRedaktar

kara amiko,
expressivity tradukas en expresivo, expresemo? Fafnir 07:10, 6 di februaro 2009 (UTC)

"Expresivo" ed "expresemo" esas ex. homo, qua esas expresiva od expresema. L’ Angla "expressivity" esas forsan "expresiveso" (kun es-sufixo). - Artomo 10:12, 6 di februaro 2009 (UTC)
Danko. Fafnir 19:05, 6 di februaro 2009 (UTC)

extraterritorialityRedaktar

kara amiko,
extraterritoriality en Angla <-> exterteritorialeso? Fafnir 18:55, 9 di oktobro 2008 (UTC)

Videz ekteritoria. De ol venas ekteritorieso, ka ne? - Artomo 20:36, 9 di oktobro 2008 (UTC)
Danko. Fafnir 07:30, 11 di oktobro 2008 (UTC)
Reiri al la uzanto paĝo de "Artomo/Arkivo/pri vorti E".