FrancianaRedaktar

se faire attendre - igar vartar su, vartigar su.
attendre qqch. de qqn. - expektar ulo de ulu
je n'attends rien de lui - me expektas nulo de ilu.
en attendant - vartante, dume.